Søren Skotte Bjerregaard
Fuldmægtig, cand.eocon.agro.
ssb@dreammodel.dk
tlf. 61 96 85 17

Arbejdsopgaver ved DREAM

Søren arbejder primært med udvikling af DREAMs mikrosimuleringsmodel SMILE.

Interesser

CV

Februar 2016
Ansat som fuldmægtig ved DREAM.
Juni 2015
Ansat som fuldmægtig ved Energistyrelsen.
2014-2015
Ansat som student ved Økonomi- og Indenrigsministeriet (Lovmodellen).
2015
Cand.eocon.agro, Københavns Universitet.
2014
MSc. Econometrics and Economics, University of York.
2011
BSc. Business Administration and Philosophy, Copenhagen Business School.