Peter Stephensen
Forskningschef, cand. polit., ph.d.
psp@dreammodel.dk
tlf. 25 26 27 60

Arbejdsopgaver ved DREAM

Leder af DREAM

Interesser

Tillidsposter

Referee på tidsskrifterne

Publikationer

"Ejerboliger i det 21. århundrede". DREAM rapport 2018.

"The new Danish macroeconomic model MAKRO" (med João Ejarque, Grane Høegh, Anders Kronborg og Martin Bonde). MAKRO arbejdspapir 2017.

"Uddannelse og evne". DREAM arbejdspapir 2017.

"Logit Scaling: A General Method for Alignment in Microsimulation models". International Journal of Microsimulation, 2016, vol. 9 (3), side 89-102.

"Ufuldkommen konkurrence i en CGE-model" (med Ralph Bøge Jensen). DREAM arbejdspapir 2016.

"Full Integration of a CGE model in a Microsimulation Model: A Recipe". DREAM arbejdspapir 2016.

"Mismatch på det danske arbejdsmarked" (med Andreas Østergaard Iversen og Jonas Zangenberg Hansen). DREAM rapport 2016.

"Estimating sub-national behaviour in the Danish microsimulation model SMILE" (med Marianne Frank Hansen og Tobias Ejnar Markeprand). Conference paper for the Conference of European Statisticians - Joint Eurostat/UNECE Work Session on Demographic Projections. Geneve 2016.

"Full Integration of a CGE model in a Microsimulation Model: A Recipe". Conference paper for the 5th World Congress of the International Microsimulation Association. Luxembourg 2015.

"Samfundsøkonomisk gevinst af privat biludlejning" (med Ralph Bøge Jensen). DREAM rapport 2016.

"Samfundsøkonomisk gevinst af privat boligudlejning" (med Ralph Bøge Jensen). DREAM rapport 2016.

"Samfundsøkonomisk gevinst af samkørsel" (med Ralph Bøge Jensen). DREAM rapport 2016.

"Fremskrivning af ejendomsværdien af parcelhuse - En anvendelse af geografisk vægtet regression (GWR) på danske data" (med Jonas Zangenberg Hansen, Esben Hvid Jørgensen og Marianne Frank Hansen). DREAM rapport 2015.

"REFORM - DREAMs multisektor-CGE-model" (med Grane Høegh og Peter Bache). DREAM arbejdspapir 2015.

"Økonomiske incitamenter, nedslidning og tilbagetrækning - Semi-parametrisk estimation af heterogenitet og aldersbetingede ønsker om tilbagetrækning" (med Søren Arnberg). DREAM arbejdspapir 2015.

"An Information-Loss-Minimizing Approach to Multinominal Alignment in Microsimulation Models". Conference paper for the European Meeting of the International Microsimulation Association. Maastricht 2014.

"A microsimulation model for educational forecasting" (med Niels-Erik Kaaber Rasmussen). Conference paper for the European Meeting of the International Microsimulation Association. Maastricht 2014.

"Skill-Biased teknologisk fremskridt i den private sektor i Danmark". DREAM arbejdspapir 2014.

"The Danish Microsimulation Model SMILE - An overview. Conference paper for the 4th General Conference of the International Microsimulation Association. Canberra 2014

"Modeling Household Formation and Housing Demand in Denmark using the Dynamic Microsimulation Model SMILE (med Jonas Zangenberg Hansen). Conference paper for the 4th General Conference of the International Microsimulation Association. Canberra 2014.

"Den offentlige sektor i en voksende økonomi". DREAM arbejdspapir 2014.

"Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel" (med Jonas Zangenberg Hansen og Joachim Borg Kristensen). DREAM rapport 2013.

"Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet" (med Søren Arnberg). DREAM arbejdspapir 2013.

"En ny mellemfristet holdbarhedsindikator" (med Andreas Østergaard Iversen). DREAM arbejdspapir 2013.

"SBAM: An Algorithm for Pair Matching". DREAM working paper 2012.

"Danmarks fremtidige befolkning". DREAM rapport, årlig udgivelse 2001-2013.