Privatlivspolitik

I DREAM-gruppens privatlivspolitik kan du få nærmere information om, hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi behandler, og på hvilket grundlag dette sker.

I privatlivspolitikken gives der desuden information om, hvilke særlige rettigheder du som registreret har i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Hvem er vi?

DREAM er en uafhængig institution, der har til formål at udvikle og vedligeholde analyseredskaber til strukturpolitik.

Hvad bruges dine personoplysninger til?

DREAM behandler personoplysninger om dig i forbindelse med eventuelle henvendelser. Når du skriver til os, vil din henvendelse og dine personoplysninger blive registreret. Alle dokumenter på sagen vil være omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven, herunder reglerne om aktindsigt.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

DREAM-gruppen opbevarer og behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det fastsatte formål med behandlingen. På nogle områder er der også fastsat en nærmere lovbestemt frist for, hvor længe personoplysningerne skal opbevares. I de tilfælde er der således ved lov taget stilling til, hvor længe der er et formål med at opbevare og behandle personoplysningerne.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Sikkerhed

Vi sikrer, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.

Vær opmærksom på, at fremsendelse af almindelig e-mail til DREAM ikke sker krypteret. Du bør derfor fx bruge Digital Post eller anden sikker forbindelse, hvis du vil sende oplysninger, som bør beskyttes; det kunne fx være oplysninger om private forhold, CPR-nummer eller lignende.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til den behandling af dine personoplysninger, som DREAM-gruppen varetager. Disse omfatter:

Såfremt DREAM-gruppen anvender afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, har du i visse tilfælde ret til ikke at blive underlagt denne behandling.

Du skal være opmærksom på, at der eksisterer undtagelser til disse rettigheder, hvorfor du ikke altid vil kunne gøre brug af alle dine rettigheder.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Der henvises i den forbindelse til kontaktoplysningerne nedenfor.

DREAM-gruppen er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

DREAM-gruppen er dataansvarlig for behandling af dine oplysninger. Det gælder alle de personoplysninger, som behandles i forbindelse med gruppens arbejde.

I tilfælde af du ønsker at kontakte DREAM-gruppen i forbindelse med vores rolle som dataansvarlig, eller såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som registreret, kan det gøres ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor:


DREAM-gruppen
Amaliegade 44
1256 København K
Tlf.: 25 26 27 60

Kontakt DREAM-gruppens databeskyttelsesrådgiver

Du er velkommen til at kontakte DREAM-gruppens databeskyttelsesrådgiver, hvis du ønsker vejledning om dine rettigheder i forhold til gruppens behandling af dine personoplysninger, eller hvis du har øvrige spørgsmål til vores databehandling.

Du kan kontakte gruppens databeskyttelsesrådgiver (DPO) ved hjælp af nedenstående oplysninger:


På mail: dpo@digst.dk

Ved brev: Digitaliseringsstyrelsen
Att. Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4
1301 København K

Klager

Hvis du ønsker at klage over DREAM-gruppens behandling af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du sender din klage til os.

Du har dog også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K

Telefon: 3319 3200
Mail: dt@datatilsynet.dk