DREAMs organisation

Formål

DREAM er en uafhængig institution, der har til formål at udvikle og vedligeholde analyseredskaber til strukturpolitik.

Udvikling og vedligeholdelse af den dynamiske anvendte generelle ligevægtsmodel DREAM er institutionens hovedformål. DREAM kan endvidere på eget initiativ foretage analyser af en given problemstilling.

DREAM sælger DREAM-modellen i abonnement og udfører på bestilling analyser af konkrete økonomiske problemstillinger som brugerbetalte opgaver.

Finansiering af DREAMs aktiviteter

Institutionen DREAM finansieres hovedsageligt ved finansieringsbidrag fra Finansministeriet. Institutionen har endvidere en mindre selvstændig finanslovsbevilling. Abonnementsindtægter og indtægter fra analyseopgaver bidrager ligeledes til finansieringen.

Bestyrelse

DREAM ledes af en bestyrelse, der har ansvaret for DREAMs budgetter og regnskab og har kompetence til at prioritere og vedtage DREAMgruppens arbejdsplaner.

Bestyrelsens medlemmer udpeges af følgende institutioner: Danmarks Nationalbank, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Økonomisk Institut på henholdsvis Københavns og Aarhus Universitet.

Bestyrelsen har følgende medlemmer:
Dekan Troels Østergaard Sørensen (formand) Københavns Universitet
Afdelingschef Niels Lynggård Hansen Danmarks Nationalbank
Professor Torben M. Andersen Aarhus universitet
Afdelingschef Lars Haagen Pedersen Finansministeriet
Afdelingschef Martin Ulrik Jensen Økonomi- og Indenrigsministeriet