Marianne Frank Hansen
Souschef, cand. scient. oecon.
mfr@dreammodel.dk
tlf. 61 96 85 19

Arbejdsopgaver ved DREAM

Arbejder primært med DREAMs formodeller herunder befolkningsfremskrivning.

Interesser

CV

September 2009
Souschef i DREAM.
Oktober 2008
Specialkonsulent i DREAM.
Juni 2005
Ansat som fuldmægtig i DREAM.
April 2005
Cand. scient. oecon., Københavns Universitet.