Maria Andreasen
Forskningsassistent, stud. scient. oecon.
maa@dreammodel.dk
tlf. 28 74 29 12

Arbejdsopgaver ved DREAM

Maria arbejder med at klargøre diverse data til brug i DREAMs modeller. Dataarbejdet omfatter blandt andet beregninger på registerbaserede individdata. Herudover forefaldende arbejde.

Interesser

CV

Februar 2016
Ansat som student ved DREAM.