Den økonomiske modelgruppe DREAM

DREAM-gruppen er en uafhængig institution, der har som hovedformål at foretage langsigtede strukturanalyser af den danske økonomi - herunder særligt samspillet mellem den offentlige sektor og den resterende økonomi.

Det såkaldte DREAM-modelsystem består af en befolkningsfremskrivning, en uddannelsesfremskrivning, et befolkningsregnskab og den makroøkonomiske model DREAM. Formålet med dette system er fortrinsvis at kunne analysere problemstillinger i relation til finanspolitisk holdbarhed.

DREAM har desuden udviklet den statiske generelle ligevægtsmodel REFORM og den dynamiske mikrosimuleringsmodel SMILE. REFORM-modellen bruges hovedsageligt til strukturelle analyser, hvor samspillet mellem økonomiens sektorer er interessant (f.eks. konkurrence-, produktivitets- eller skatteforhold). Mikrosimuleringsmodellen SMILE benyttes især til langsigtede fordelingsanalyser og til regionale fremskrivninger.

Desuden udfører DREAM løbende diverse statistiske og beskrivende analyser.

Læs en mere omfattende introduktion til det samlede modelsystem.

Juni 2019

DREAM har undersøgt effekten af bosætning i udsatte boligområder. Der findes en signifikant negativ effekt på arbejdsmarkedstilknytning, mens der ingen overordnede effekter findes på omfanget af kriminalitet. Undersøgelsen er tilføjet som kapitel 5 i rapporten "Udsatte boligområder i Danmark", der hermed opdateres i forhold til første udgave fra februar.

Maj 2019

DREAM og Danmarks Statistik har offentliggjort sin årlige landsdækkende befolkningsfremskrivning for Danmark. Landsfremskrivningen offentliggøres af Danmarks Statistik, og fremskrivningens hovedresultater kan gratis hentes i Statistikbanken. I Statistikbanken kan fremskrivningens forudsætninger omkring fremtidig fertilitet, dødelighed og vandringer ligeledes findes. Fremtidigt indvandringsomfang beskrives i notatet "Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2019".

Marts 2019

DREAM har set nærmere på udviklingen i de offentlige finanser, såfremt det offentlige forbrug i perioden 2020-25 følger det såkaldte "fulde demografiske træk", dvs. det offentlige forbrug følger det demografiske træk samt den generelle velstandsudvikling. Beregningen er beskrevet i baggrundsnotatet "Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget offentligt forbrug".

Se nyhedsoversigten for flere nyheder.