Den økonomiske modelgruppe DREAM

DREAM-gruppen er en uafhængig institution, der har som hovedformål at foretage langsigtede strukturanalyser af den danske økonomi - herunder særligt samspillet mellem den offentlige sektor og den resterende økonomi.

Det såkaldte DREAM-modelsystem består af en befolkningsfremskrivning, en uddannelsesfremskrivning, et befolkningsregnskab og den makroøkonomiske model DREAM. Formålet med dette system er fortrinsvis at kunne analysere problemstillinger i relation til finanspolitisk holdbarhed.

DREAM har desuden udviklet den statiske generelle ligevægtsmodel REFORM og den dynamiske mikrosimuleringsmodel SMILE. REFORM-modellen bruges hovedsageligt til strukturelle analyser, hvor samspillet mellem økonomiens sektorer er interessant (f.eks. konkurrence-, produktivitets- eller skatteforhold). Mikrosimuleringsmodellen SMILE benyttes især til langsigtede fordelingsanalyser og til regionale fremskrivninger.

Desuden udfører DREAM løbende diverse statistiske og beskrivende analyser.

Læs en mere omfattende introduktion til det samlede modelsystem.

September 2019

DREAM har regnet på de samfundsøkonomiske konsekvenser ved at give visse befolkningsgrupper mulighed for tidligere tilbagetrækning henholdsvis tre og fem år før folkepensionsalderen. Beregningen er nærmere beskrevet i papiret "Samfundsøkonomiske konsekvenser af differentieret tilbagetrækning".

September 2019

Den generelle ligevægtsmodel REFORM er videreudviklet til en ny dynamisk variant. Dynamiseringen er foretaget for at muliggøre en ikke-steady-state-analyse af, hvad der sker, når de teknologiske fremskridt er forskellige i modellens 73 brancher. Dette kan ses som en grundlæggende forklaring på det fænomen, der kaldes Baumols omkostningssyge. Fænomenet analyseres nærmere i papiret "Samfundsøkonomiske konsekvenser af Baumols omkostningssyge i Danmark".

August 2019

DREAM har offentliggjort Uddannelsesfremskrivning 2019. Fremskrivningen baseres på uddannelsesadfærd til og med oktober 2017, og i dette års fremskrivning anvendes nyt datagrundlag for indvandreres uddannelsesbaggrund. Desuden anvendes en ny og forbedret metode til estimation af uddannelsesadfærd.

Juni 2019

DREAM har undersøgt effekten af bosætning i udsatte boligområder. Der findes en signifikant negativ effekt på arbejdsmarkedstilknytning, mens der ingen overordnede effekter findes på omfanget af kriminalitet. Undersøgelsen er tilføjet som kapitel 5 i rapporten "Udsatte boligområder i Danmark", der hermed opdateres i forhold til første udgave fra februar.

Se nyhedsoversigten for flere nyheder.