EPRN

Samarbejde om forskning i økonomisk politik

DREAM er en del af Economic Policy Research Network (EPRN), der er et netværkssamarbejde om forskning i økonomisk politik. Foruden DREAM udgøres forskningsenhederne i EPRN af Centre for Economic and Business Research (CEBR) på Handelshøjskolen i København og Economic Policy Research Unit (EPRU) på Københavns Universitet. EPRNs eksterne samarbejdspartnere udgøres af Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Skatteministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, og Danmarks Nationalbank, som finansierer netværkets aktiviteter. Netværkssamarbejdet har eksisteret siden 1. september 2001 og har til formål at:

Netværkets aktiviteter

Netværkets aktiviteter består primært i:

Principper for tildeling af støtte til forskningsprojekter

Forskere tilknyttet EPRN forskningsenhederne kan ansøge netværket om støtte til forskningsprojekter. Tildeling af støtte besluttes af bestyrelsen efter følgende kriterier:

Yderligere oplysninger om EPRNs aktiviteter kan findes på internetadressen www.econ.ku.dk/eprn. Informationer om CEBR kan søges på: http://www.cebr.dk/, om Økonomisk Institut på: http://www.econ.ku.dk/.