DREAMs uddannelsesfremskrivning

DREAM-gruppen har udviklet en uddannelsesmodel, der tager udgangspunkt i DREAMs fremskrivning af den danske befolkning fordelt på køn, alder og oprindelse (DREAMs nationale befolkningsfremskrivning). Modellen opsplitter disse befolkningsgrupper således, at de i hvert år i fremskrivningen yderligere fordeles på igangværende og højest fuldførte uddannelse.

Rapporter

Nyeste fremskrivning

Uddannelsesfremskrivning 2017
Uddannelsesfremskrivning 2017
Tobias Markeprand
Rapport, oktober 2017

Tidligere fremskrivninger

Uddannelsesfremskrivning 2016 (visualisering).
Uddannelsesfremskrivning 2016
Tobias Markeprand
Rapport, september 2016
Uddannelsesfremskrivning 2014 (visualisering).
Uddannelsesfremskrivning 2014
Tobias Markeprand
Rapport, marts 2016
Uddannelsesfremskrivning 2013 (visualisering).
Uddannelsesfremskrivning 2013
Niels Erik Kaaber Rasmussen
Rapport, januar 2014
Uddannelsesfremskrivning 2012 (visualisering).
Uddannelsesfremskrivning 2012
Niels Erik Kaaber Rasmussen
Rapport, oktober 2012
Uddannelsesfremskrivning 2011
Uddannelsesfremskrivning 2011
Niels Erik Kaaber Rasmussen
Rapport, marts 2012
Uddannelsesfremskrivning 2010
Uddannelsesfremskrivning 2010
Thomas Thomsen
Rapport, januar 2011
Uddannelsesfremskrivning 2009
Uddannelsesfremskrivning 2009
Thomas Thomsen
Rapport, september 2009
En model til fremskrivning af det danske uddannelsessystem
Uddannelsesfremskrivning 2007
Peter Stephensen og Jonas Zangenberg Hansen
DREAM dokumentation, december 2007

Øvrige rapporter

Samfundsøkonomiske konsekvenser af hurtigere studiegennemførelse og studiestart
En analyse foretaget for Arbejdsmarkedskommissionen
DREAM
Rapport, august 2009

Tekniske baggrundsnotater

Samfundsøkonomiske gevinster ved opkvalificering via efteruddannelse
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, juni 2017
Merindvandring af bacheloruddannede fra vestlige lande med uddannelsesspecifik udvandringssandsynlighed
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, april 2014
Opnåelse af 60 pct. målsætningen
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, marts 2012