Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

I Danmark er der de seneste år gennemført en række reformer af pensionssystemet, der har til hensigt at udskyde tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Samtidig er arbejdsmarkedspensionerne ved at blive fuldt modnede, således at de fleste grupper på arbejdsmarkedet i fremtiden vil have store pensionsopsparinger.

For at kunne skønne over effekten af sådanne tiltag er det vigtigt at vide, i hvilket omfang ældre beskæftigede reagerer på økonomiske incitamenter, når de beslutter sig for tilbagetrækning. DREAM har udviklet teorien bag en empirisk model, der kan anvendes til at vurdere effekten af sådanne tiltag. Papirerne nedenfor beskriver modellen samt dens anvendelse.

Rapporter

Modelling Retirement with Heterogeneity
A semi-parametric estimation with push- and pull effects
Anne-Line Koch Helsø
Speciale, maj 2015

Arbejdspapirer

Pension Wealth, Preference Heterogeneity and the Impact of Retirement Policies
2018:2 [DREAM]
Søren Arnberg (Finansministeriet), Anne-Line Koch Helsø (Økonomisk Inistitut, Københavns Universitet) og Peter Stephensen
Arbejdspapir, december 2018
Abstract
Økonomiske incitamenter, nedslidning og tilbagetrækning - Semi-parametrisk estimation af heterogenitet og aldersbetingede ønsker om tilbagetrækning
2015:1 [DREAM]
Søren Arnberg og Peter Stephensen
Arbejdspapir, februar 2015
Abstract
Appendiks til arbejdspapiret "Økonomiske incitamenter, nedslidning og tilbagetrækning - Semi-parametrisk estimation af heterogenitet og aldersbetingede ønsker om tilbagetrækning"
Appendiks til 2015:1 [DREAM]
Søren Arnberg og Peter Stephensen
Appendiks til arbejdspapir, februar 2015
Abstract
Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet
2013:2 [DREAM]
Søren Arnberg og Peter Stephensen
Arbejdspapir (foreløbig version), juli 2013
Abstract