Nye publikationer

Nyeste publikationer fra DREAM.

Rapporter

Identifikation af børn af efterkommere i Befolkningsfremskrivning 2018
Rapport uarbejdet i samarbejde mellem DREAM og Danmarks Statistik
Marianne Frank Hansen, Amy Frølander (Danmarks Statistik) og Annika Klintefelt (Danmarks Statistik)
Rapport, september 2018
Ejerboliger i det 21. århundrede
En husstandsbaseret undersøgelse af boligkapitalgevinst og ejerboligbeskatning i perioden 2000–15
Jonas Zangenberg Hansen, Andreas Østergaard Iversen og Peter Stephensen
Rapport, januar 2018
Ejerlejlighedslovens forbud mod omdannelse af udlejningslejligheder i småejendomme
Rapport udarbejdet til udvalget om ejerlejlighedsloven
Jonas Zangenberg Hansen og Andreas Østergaard Iversen
Rapport, november 2017
Ejerlejlighedslovens forbud mod omdannelse af andels- og udlejningsboliger til ejerlejligheder
Rapport udarbejdet til udvalget om ejerlejlighedsloven
Jonas Zangenberg Hansen og Andreas Østergaard Iversen
Rapport, september 2017

Arbejdspapirer

The Danish Labour Force 1980-2015 — and the importance of education
2018:1 [DREAM]
Hans Bækgaard og Anne-Line Koch Helsø
Arbejdspapir, februar 2018
Abstract

Tekniske baggrundsnotater

De samfundsøkonomiske konsekvenser af uddannelsesfordelingen
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, februar 2018
De samfundsøkonomiske konsekvenser af øget produktivitet i de ikke-konkurrenceudsatte servicebrancher
Christoffer Huss og Ralph Bøge Jensen
Teknisk baggrundsnotat, januar 2018