Indvandring og integration

DREAMs detaljerede befolkningsfremskrivninger og øvrige datagrundlag muliggør vurderinger af betydningen af befolkningens sammensætning. Indvandrere og efterkommere har en lavere gennemsnitlig arbejdsmarkedstyilknytning end den øvrige befolkning, hvilket indebærer, at en bedret integration af disse grupper på arbejdsmarkedet vil kunne tjene til at bedre de offentlige finanser og landets økonomiske formåen i bredere forstand. For at vurdere konsekvenserne af manglende integration har vi i DREAM udarbejdet en del analyser, såvel som bestillingsopgaver for indenrigsministeriets 'Tænketank om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark' og siden for 'Arbejdsgruppen om Byrdefordelingsmæssige konsekvenser' af indvandring under integrationsministeriet. DREAMs bidrag til disse rapporter og arbejdspapirer om emnet er tilgængelige nedenfor.

Se i øvrigt siden Befolkningsfremskrivning for dokumentation af de befolkningsfremskrivninger, der ligger til grund for analyserne af indvandring og integration.

2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2005 og ældre

2016

Tekniske baggrundsnotater

Beskæftigelsesfrekvenser, indvandrere og finanspolitisk holdbarhed
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, juni 2016

2015

Tekniske baggrundsnotater

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, november 2015

2014

Tekniske baggrundsnotater

Mindre årligt indvandringsomfang fra ikke-vestlige lande
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, januar 2014
Nutidsværdi af nettobidrag - sammenligning mellem personer af dansk oprindelse og indvandrere fra ikke-vestlige lande
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, januar 2014

2012

Tekniske baggrundsnotater

Vurdering af betydningen af arbejdsindvandring
Beregning til Rambøll
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, september 2012

2005 og ældre

Rapporter

Indvandrere, offentlige udgifter og finanspolitisk holdbarhed
Arbejdsgruppen om Byrdefordelingsmæssige Konsekvenser
Lars Haagen Pedersen, Martin B. Knudsen, Anders Due Madsen, Poul Schou, Morten Lobedanz Sørensen, Michael Andersen og Peter Stephensen
Rapport, oktober 2004
Indvandring, integration og samfundsøkonomi
Tænketank om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark
Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration
Rapport, oktober 2002
Befolkningsudvikling, integration og økonomisk politik
Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark
Lars Haagen Pedersen
Rapport, oktober 2002

Artikler

Immigration, Integration and Fiscal Sustainability
Journal of Population Economics
Poul Schou
Artikel, oktober 2005
Abstract
Invandring og integration - Betydning for samfundsøkonomi og det offentlige budget
Samfundsøkonomen 2004:1, 2004
Lars Haagen Pedersen
Artikel, februar 2004
Abstract
Indvandringens betydning for den offentlige økonomi
Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed nr. 1, 2004
Lars Haagen Pedersen
Artikel, februar 2004
Klassiske kontra intertemporale AGL-modeller
Samfundsøkonomen 2001:2, 2001
Lars Haagen Pedersen
Artikel, februar 2001

Arbejdspapirer

Indvandringens betydning for velfærdsstaten
Lars Haagen Pedersen og Anders Due Madsen
Arbejspapir, januar 2002
Arbejdsmarkedsrapport 2001
Kapitel 2
Dansk Arbejdsgiverforening
Rapport, september 2001