Finanspolitisk holdbarhed

Da DREAM er en model med et langsigtet perspektiv, er modellen meget velegnet til vurderinger af, om finanspolitiken på længere sigt kan sikre finansieringen af den danske velfærdsstat. I DREAM arbejder vi med begrebet finanspolitisk holdbarhed, der sammenfatter, om den offentlige sektors indtægter og udgifter svarer til hinanden. For at kunne vurdere finanspolitisk holdbarhed er man nødt til at indregne påløbende renter af den offentlige sektors gæld og alternativomkostningerne ved offentlige udgifter. Med andre ord må en vurdering af finanspolitikken baseres på tilbagediskontering af fremtidige indtægter og udgifter. En holdbar finanspolitik vil således opfylde, at fremtidige indtægter givet vedtagne regler for beskatning, offentlige overførsler og forbrug kan finansiere udgiftstrykket.

De nedenstående dokumenter indeholder vurderinger af finanspolitisk holdbarhed eller effekten på denne af ændringer i befolkning eller økonomiske forhold. I alle tilfælde er vurderingerne baseret på beregninger på DREAM.

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 og ældre

2017

Tekniske baggrundsnotater

Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid for offentligt ansatte med fuld lønkompensation
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, november 2017
Samfundsøkonomiske gevinster ved opkvalificering via efteruddannelse
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, juni 2017

2016

Rapporter

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2016
DREAM
Rapport, december 2016

Tekniske baggrundsnotater

De økonomiske konsekvenser af lavere tilgang til førtidspensionsordningen
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, oktober 2016
Finanspolitisk holdbarhed, skattelettelser og det såkaldte råderum
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, august 2016
Beskæftigelsesfrekvenser, indvandrere og finanspolitisk holdbarhed
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, juni 2016
Samfundsøkonomiske konsekvenser af en udfasning af efterlønnen
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, februar 2016
Nettobidrag fra ikke-vestlige indvandrere og effekten af øget beskæftigelse
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, februar 2016
De makroøkonomiske konsekvenser af en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, februar 2016
Følsomhedsanalyse af udviklingen i sundheds- og hjemmeplejeudgifterne
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, januar 2016

2015

Rapporter

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2015
DREAM
Rapport, august 2015
Long-term economic projection 2014
Engelsk oversættelse af rapporten "Langsigtet økonomisk fremskrivning 2014"
DREAM
Rapport, februar 2015

Arbejdspapirer

The Impact of Immigrants on Public Finances: A Forecast Analysis for Denmark
IZA DP No. 8844
Marianne Frank Hansen, Marie Louise Schultz-Nielsen (Rockwool Fondens Forskningsenhed og IZA) og Torben Tranæs (Rockwool Fondens Forskningsenhed og IZA)
Arbejdspapir, februar 2015
Abstract

Tekniske baggrundsnotater

Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget erhvervsdeltagelse for udsatte
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, november 2015
De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, november 2015

2014

Rapporter

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2014
DREAM
Rapport, august 2014

Tekniske baggrundsnotater

Forslag til skattereform - harmonisering og sænkelse af skatter
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, december 2014
Merindvandring af bacheloruddannede fra vestlige lande med uddannelsesspecifik udvandringssandsynlighed
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, april 2014
Produktiviteten i den offentlige sektor
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, marts 2014
Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD i 2030
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, februar 2014
Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013 - Changing Employment with a constant Budget
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, februar 2014
Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013 - Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, februar 2014
Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013 - IMFs Gældskvotemålsætning
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, februar 2014
Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013 - Balanceregel for den offentlige saldo
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, februar 2014
Nettobidrag fordelt på oprindelse
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, februar 2014
Mindre årligt indvandringsomfang fra ikke-vestlige lande
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, januar 2014
Nutidsværdi af nettobidrag - sammenligning mellem personer af dansk oprindelse og indvandrere fra ikke-vestlige lande
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, januar 2014
Samfundsøkonomiske konsekvenser ved opkvalificering af ufaglærte og erhvervsfaglige
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, januar 2014

2013

Rapporter

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2013
DREAM
Rapport, august 2013

Arbejdspapirer

En ny mellemfristet holdbarhedsindikator
2013:1 [DREAM]
Andreas Østergaard Iversen og Peter Stephensen
Arbejdspapir, februar 2013
Abstract

Tekniske baggrundsnotater

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, september 2013

2012

Tekniske baggrundsnotater

Vurdering af betydningen af arbejdsindvandring
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, september 2012
De samfundsøkonomiske konsekvenser af forbedret indeklima i den danske folkeskole
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, august 2012
Beregning af en skattereform
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, juli 2012
Analyse af 11 reformforslag
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, juni 2012

2011

Rapporter

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2011
DREAM
Rapport, september 2011

Tekniske baggrundsnotater

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, november 2011
Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, november 2011
Finanspolitisk overholdbarhed sikret gennem permanent lavere kollektivt offentlig forbrug
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, november 2011
Grundscenarie med tilbagetrækningsaftale og permanent vækst i offentlige sundhedsudgifter
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, november 2011
Reformpakke
Langsigtede konsekvenser af Liberal Alliances reformpakke
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, august 2011
Afvikling af efterlønsordningen og forøget folkepensionsalder
Langsigtede konsekvenser af Liberal Alliances reformpakke
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, august 2011

2010

Artikler

Sundhedsudgifter og finanspolitisk holdbarhed
Nationaløkonomisk Tidsskrift bd. 148 (2010), side 21-42
Marianne Frank Hansen (DREAM) og Lars Haagen Pedersen (DØRS)
Artikel (se nedenfor for arbejdspapir), september 2010
Abstract

Arbejdspapirer

Sundhedsudgifter og finanspolitisk holdbarhed
2010:2 [DØRS]
Marianne Frank Hansen (DREAM) og Lars Haagen Pedersen (DØRS)
Arbejdspapir fra De Økonomiske Råds Sekretariat, januar 2010
Abstract

2009

Rapporter

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2009
DREAM
Rapport, oktober 2009

2007

Rapporter

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2007
DREAM
Rapport, december 2007

2006

Rapporter

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen
DREAM
Rapport, november 2006

Artikler

Velfærdsreformer og tilpasningsstrategi
Samfundsøkonomen 2006:3, 2006
Torben M. Andersen og Lars Haagen Pedersen
Artikel, juni 2006
Abstract
Stigende sundhedsudgifter, et aldrings- eller et velstandsfænomen?
Nationaløkonomisk Tidsskrift bd. 144 (2006), side 304-325
Lars Haagen Pedersen og Marianne Frank Hansen
Artikel, 2006
Abstract

Arbejdspapirer

Financial Restraints in a Mature Welfare State - The Case of Denmark
2006:1 [DREAM]
Torben M. Andersen og Lars Haagen Pedersen
Arbejdspapir, maj 2006
Abstract

2005 og ældre

Rapporter

Indvandrere, offentlige udgifter og finanspolitisk holdbarhed
Arbejdsgruppen om Byrdefordelingsmæssige Konsekvenser
Lars Haagen Pedersen, Martin B. Knudsen, Anders Due Madsen, Poul Schou, Morten Lobedanz Sørensen, Michael Andersen og Peter Stephensen
Rapport, oktober 2004
Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv
Analyserapport
Velfærdskommissionen
Rapport, maj 2004
Offentlige udgifter, finanspolitisk holdbarhed og indkomstfordeling blandt fremtidens pensionister
Lars Haagen Pedersen og Peter Stephensen
Rapport, februar 2003
Indvandring, integration og samfundsøkonomi
Tænketank om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark
Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration
Rapport, oktober 2002
Befolkningsudvikling, integration og økonomisk politik
Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark
Lars Haagen Pedersen
Rapport, oktober 2002

Artikler

Immigration, Integration and Fiscal Sustainability
Journal of Population Economics
Poul Schou
Artikel, oktober 2005
Abstract
Invandring og integration - Betydning for samfundsøkonomi og det offentlige budget
Samfundsøkonomen 2004:1, 2004
Lars Haagen Pedersen
Artikel, februar 2004
Abstract
Indvandringens betydning for den offentlige økonomi
Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed nr. 1, 2004
Lars Haagen Pedersen
Artikel, februar 2004
Fiscal Sustainability and Generational Burden Sharing in Denmark
Nordic Journal of Political Economy, 2002
Svend E. Hougaard Jensen, Ulrik Nødgaard og Lars Haagen Pedersen
Artikel, 2002 (se nedenfor for arbejdspapir)
Abstract

Dokumentation

A CGE Analysis of the Danish Ageing Problem
Lars Haagen Pedersen, Peter Stephensen and Peter Trier
Dokumentation, maj 1999

Arbejdspapirer

Ageing, Immigration, and Fiscal Sustainability
Lars Haagen Pedersen
Arbejdspapir, marts 2002
Indvandringens betydning for velfærdsstaten
Lars Haagen Pedersen og Anders Due Madsen
Arbejspapir, januar 2002
Fiscal Sustainability and Generational Burden Sharing in Denmark
2001:1 [DREAM]
Svend Erik Hougaard Jensen, Ulrik Nødgaard og Lars Haagen Pedersen
Arbejdspapir, maj 2001
Abstract
Har vi råd til velfærdsstaten?
2000:4 [DREAM]
Lars Haagen Pedersen og Peter Trier
Arbejdspapir, december 2000
Abstract