Energi

For Klimakommissionen har DREAM udviklet en generel ligevægtsmodel til vurdering af de langsigtede samfundsmæssige omkostninger ved en omlægning til en totalt fossil-fri dækning af energibehovet. DREAMs bidrag til Klimakommissionens rapporter samt arbejdspapirer om emnet er tilgængelige nedenfor.

Arbejdspapirer

En lille generel ligevægtsmodel med energitjenester
2010:1 [DREAM]
Peter Stephensen, Martin Aarøe Christensen og Thomas Thomsen
Arbejdspapir, oktober 2010
Abstract

Rapporter

GRØN ENERGI - vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler
Kapitel 5
Klimakommissionen
Rapport, september 2010