Dokumentation

At bygge en model som DREAM fordrer en del teoretiske overvejelser og klargøring af datagrundlag. Hertil kommer, at den praktiske brug af det samlede system af programmer og data, der udgør modellen, stiller relativt høje krav til forståelsen af samspillet mellem teori og data.

Dele af modellens teoretiske fundament og metodemæssige overvejelser er beskrevet i rapporter og arbejdspapirer, hvis primære rolle er at redegøre for resultaterne af en analyse af et givet emne. Eksempler på dette er den metode vi bruger til at fastlægge modellens parametre (den såkaldte dynamiske kalibrering) og modelleringen af DREAMs pensionskasser. Derfor har nogle af de dokumenter, der er samlet på denne side, karakter af rapporter snarere end egentlig dokumentation.

Dokumentation (foreløbig version)

DREAM har skrevet en foreløbig dokumentation af DREAM-modellen, som kan ses nedefor. Dokumentationen er på engelsk og er inddelt i kapitler svarende til modellens opbygning. Dokumentationen findes på nuværende tidspunkt i en foreløbig version, som ikke er fuldstændig opdateret i forhold til de faktiske modelligninger, ligesom enkelte afsnit ikke er færdigskrevne.

Kapitel 1, 2 og 3: Indholdsfortegnelse, forord, introduktion samt oversigt over modellen
Foreløbig DREAM dokumentation kapitel 1, 2 og 3
DREAM
Dokumentation, april 2008
Indhold kapitel 1, 2 og 3
Kapitel 4: Producenternes adfærd
Foreløbig DREAM dokumentation kapitel 4
DREAM
Dokumentation, april 2008
Indhold kapitel 4
Kapitel 5: Husholdningerne
Foreløbig DREAM dokumentation kapitel 5
DREAM
Dokumentation, april 2008
Indhold kapitel 5
Kapitel 6: Pensioner
Foreløbig DREAM dokumentation kapitel 6
DREAM
Dokumentation, april 2008
Indhold kapitel 6
Kapitel 7: Den offentlige sektor
Foreløbig DREAM dokumentation kapitel 7
DREAM
Dokumentation, april 2008
Indhold kapitel 7
Kapitel 8: Øvrige sektorer
Foreløbig DREAM dokumentation kapitel 8
DREAM
Dokumentation, april 2008
Indhold kapitel 8
Kapitel 9: Datakilder og kalibrering
Foreløbig DREAM dokumentation kapitel 9
DREAM
Dokumentation, april 2008
Indhold kapitel 9
Kapitel 10: Dynamiske effekter af politikeksperimenter samt eksogene shock
Foreløbig DREAM dokumentation kapitel 10
DREAM
Dokumentation, april 2008
Indhold kapitel 10
Appendiks A: Nomenklatur
Foreløbig DREAM dokumentation appendiks A
DREAM
Dokumentation, april 2008

Øvrig dokumentation

Effects of Trade and Market Integration in a Small Open Economy - A Dynamic CGE Approach
DREAM dokumentation
Anders Due Madsen and Morten Sørensen
Dokumentation, april 2002
Dokumentation af Excel-pakken til DREAM
DREAM dokumentation
Martin B. Knudsen
Dokumentation, december 1999
A CGE Analysis of the Danish Ageing Problem
DREAM dokumentation
Lars Haagen Pedersen, Peter Stephensen and Peter Trier
Dokumentation, maj 1999
Danish Rational Economic Agents Model - DREAM, Version 1.2
Martin B. Knudsen, Lars Haagen Petersen, Toke Ward Petersen, Peter Stephensen and Peter Trier
Dokumentation, juli 1998

Arbejdspapirer

REFORM - DREAMs multisektor-CGE-model
2015:2 [DREAM]
Peter Stephensen, Grane Høegh og Peter Bache (Finansministeriet)
Arbejdspapir, april 2015
Abstract
Dynamic calibration of a CGE-model with a demographic application
Martin B. Knudsen, Lars Haagen Pedersen, Toke Ward Petersen, Peter Stephensen and Peter Trier
Arbejdspapir, oktober 1998