Boligøkonomi

DREAM udarbejder projekter omhandlende forskellige boligøkonomiske problemstillinger.

Mikrosimuleringsmodellen SMILE fremskriver blandt andet udviklingen i den demografisk drevne udvikling i boligefterspørgslen fremadrettet. Befolkningens størrelse, alderssammensætning, samlivsmønster, flyttebevægelser mv. driver således boligefterspørgslen på længere sigt.

Desuden foretager DREAM selvstændige analyser af boligøkonomiske problemstillinger. Sådanne undersøgelser baseres typisk på registerdata og indeholder statistiske analyser.

Rapporter

Udsatte boligområder i Danmark
En historisk analyse af socioøkonomisk segregering, flyttemønstre, indkomstforløb og effekt af bosætning i udsatte boligområder
Andreas Østergaard Iversen, Jonas Zangenberg Hansen, Marianne Frank Hansen og Peter Stephensen
Rapport, juni 2019
Ejerboliger i det 21. århundrede
En husstandsbaseret undersøgelse af boligkapitalgevinst og ejerboligbeskatning i perioden 2000–15
Jonas Zangenberg Hansen, Andreas Østergaard Iversen og Peter Stephensen
Rapport, januar 2018
Ejerlejlighedslovens forbud mod omdannelse af udlejningslejligheder i småejendomme
Rapport udarbejdet til udvalget om ejerlejlighedsloven
Jonas Zangenberg Hansen og Andreas Østergaard Iversen
Rapport, november 2017
Ejerlejlighedslovens forbud mod omdannelse af andels- og udlejningsboliger til ejerlejligheder
Rapport udarbejdet til udvalget om ejerlejlighedsloven
Jonas Zangenberg Hansen og Andreas Østergaard Iversen
Rapport, september 2017
Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i udvalgte danske kommuner
Sammenfatning af individuelle fremskrivninger af demografisk udvikling og boligpræferencer i 42 udvalgte kommuner
Søren Skotte Bjerregaard, Marianne Frank Hansen, Tobias Markeprand og Jeppe Højgaard Krog
Rapport, maj 2017

Rapporter omhandlede hver af de 42 enkeltstående kommuner kan downloades fra Boligøkonomisk Videncenters hjemmeside
An agent-based model of the housing market
Steps toward a computational tool for policy analysis
Christian Langholz Carstensen
Speciale, september 2015
Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i danske kommuner
SMILE version 3.0
Marianne Frank Hansen og Tobias Markeprand
Rapport, september 2015
Fremskrivning af ejendomsværdien af parcelhuse
En anvendelse af geografisk vægtet regression (GWR) på danske data
Peter Stephensen, Jonas Zangenberg Hansen, Esben Hvid Jørgensen og Marianne Frank Hansen
Rapport, juni 2015
Tvangsauktioner i Danmark
En undersøgelse af de berørte ejendomme, gældsudvikling og ejere
Karin Haldrup, Jan K. Staunstrup, Jonas Zangenberg Hansen og Esben Hvid Jørgensen
Rapport, juni 2015
Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel
Rapport
Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen
Rapport, april 2013
Sammenfatning af "Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel"
Sammenfatning
Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen
Rapport, april 2013
Rapportbeskrivelse for "Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel"
Rapportbeskrivelse
Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen
Rapport, april 2013
Household Formation and Housing Demand Forecasts
English Summary
Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen and Joachim Borg Kristensen
Report, april 2013
Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsboligmarked - En mikroøkonomisk undersøgelse for 2000'erne
Rapport
Joachim Borg Kristensen
Rapport, september 2012
Rapportbeskrivelse for "Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsboligmarked - En mikroøkonomisk undersøgelse for 2000'erne"
Rapportbeskrivelse
Joachim Borg Kristensen
Rapport, september 2012

Arbejdspapirer

Demografiske hændelser og befolkningsudvikling
2012:2 [DREAM]
Jonas Zangenberg Hansen
Arbejdspapir, februar 2012
Abstract
SBAM: An Algorithm for Pair Matching
2012:1 [DREAM]
Peter Stephensen
Arbejdspapir, februar 2012
Abstract
Det danske boligmarked i 2000'erne - Kortlægning af boligbestand og flyttebevægelser
2011:3 [DREAM]
Joachim Borg Kristensen
Arbejdspapir, december 2011
Abstract