DREAMs socioøkonomiske fremskrivning

DREAM-gruppen har udviklet en model til fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning, den såkaldte socioøkonomiske fremskrivning (også kaldet befolkningsregnskab).

I den socioøkonomiske fremskrivning opdeles den samlede befolkning på arbejdsmarkedskategorier (dvs. som beskæftiget, ledig, midlertidigt udenfor arbejdsstyrken, førtidspensionist, efterlønsmodtager, folkepensionist mv.). Udviklingen i antallet af personer i hver statuskategori bestemmes på baggrund af den demografiske udvikling, befolkningens uddannelsesniveau og gældende politiske regler, idet der tages hensyn til allerede vedtaget arbejdsmarkedspolitik.

Dokumenterne nedenfor præsenterer hovedresultaterne af DREAMs socioøkonomiske fremskrivning. Desuden dokumenteres fremskrivningsmetoden og det anvendte datagrundlag.

Rapporter

Nyeste fremskrivning

Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning
Socioøkonomisk fremskrivning 2016
Jonas Zangenberg Hansen
Rapport, oktober 2016

Tidligere fremskrivninger

Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning
Socioøkonomisk fremskrivning 2011
Jonas Zangenberg Hansen og Marianne Frank Hansen
Rapport, september 2011
Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning
Befolkningsregnskab 2009
Jonas Zangenberg Hansen, Marianne Frank Hansen og Michael Andersen
Rapport, september 2009

Arbejdspapirer

The Danish Labour Force 1980-2015
2018:1 [DREAM]
Hans Bækgaard og Anne-Line Koch Helsø
Arbejdspapir, februar 2018
Abstract
Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet
2013:2 [DREAM]
Søren Arnberg (DØRS) og Peter Stephensen (DREAM)
Arbejdspapir (foreløbig version), juli 2013
Abstract
Antallet af efterlønsmodtagere fremover - Fremskrivning baseret på tilmelding til, frafald fra og udnyttelse af efterlønsordningen
2011:1 [DREAM]
Jonas Zangenberg Hansen (DREAM), Esben Anton Schultz (DØRS) og Jens Sand Kirk (DREAM)
Arbejdspapir, juni 2011
Abstract