DREAMs disaggregerede befolkningsfremskrivning

DREAM-gruppen har udviklet en disaggregeret model til udarbejdelse af befolkningsfremskrivninger for landet som helhed. Modellen er anvendt til at udarbejde en befolkningsfremskrivning til år 2100. Det understreges, at en befolkningsfremskrivning er en beskrivelse af udviklingen i befolkningen, som denne vil se ud, hvis de historiske tendenser forlænges ud i fremtiden. I fremskrivningen opdeles den danske befolkning på befolkningsgrupper.

Fra og med 2010 udarbejder DREAM og Danmarks Statistik én samordnet landsdækkende befolkningsfremskrivning for Danmark. Formålet med samordningen er dels at eliminere den forvirring og manglende konsistens som eksistensen af to forskellige prognoser hidtil har givet anledning til og dels på sigt at skabe et gunstigt miljø for videreudvikling af metoder til fastlæggelse af demografiske begivenheder og det bagvedliggende datagrundlag. En beskrivelse af modellen, datagrundlag og resultater kan downloades i dokumenterne nedenfor. Modellen er en videreudvikling af de principper, der blev introduceret i DREAM-gruppens tidligere fremskrivning.

Landsfremskrivningen offentliggøres af Danmarks Statistik, og fremskrivningens hovedresultater kan gratis hentes i Statistikbanken.

Rapporter

Nyeste fremskrivning

Identifikation af børn af efterkommere i Befolkningsfremskrivning 2018
Rapport uarbejdet i samarbejde mellem DREAM og Danmarks Statistik
Marianne Frank Hansen, Amy Frølander (Danmarks Statistik) og Annika Klintefelt (Danmarks Statistik)
Rapport, september 2018
Danmarks fremtidige befolkning
Befolkningsfremskrivning 2013
Marianne Frank Hansen og Peter Stephensen
Rapport, juli 2013

Arbejdspapirer

The Impact of Immigrants on Public Finances: A Forecast Analysis for Denmark
IZA DP No. 8844
Marianne Frank Hansen, Marie Louise Schultz-Nielsen (Rockwool Fondens Forskningsenhed og IZA) og Torben Tranæs (Rockwool Fondens Forskningsenhed og IZA)
Arbejdspapir, februar 2015
Abstract
Introducing duration dependant emigration in the DREAM population projection model
2013:3 [DREAM]
Marianne Frank Hansen (DREAM)
Arbejdspapir, september 2013
Abstract

Tidligere fremskrivninger

Danmarks fremtidige befolkning
Befolkningsfremskrivning 2012
Marianne Frank Hansen og Peter Stephensen
Rapport, maj 2012
Danmarks fremtidige befolkning
Befolkningsfremskrivning 2011
Marianne Frank Hansen og Peter Stephensen
Rapport, januar 2012
Danmarks fremtidige befolkning
Befolkningsfremskrivning 2010
Marianne Frank Hansen og Peter Stephensen
Rapport, november 2010
Sammenligning af samordnet befolkningsfremskrivning for 2010 med DREAMs 2009-fremskrivning - en oversigt over fremgangsmåde og resultater
Befolkningsfremskrivning 2010
Marianne Frank Hansen
DREAM dokumentation, maj 2010
Danmarks fremtidige befolkning
Befolkningsfremskrivning 2009
Marianne Frank Hansen og Mathilde Louise Barington
Rapport, september 2009
Danmarks fremtidige befolkning
Befolkningsfremskrivning 2008
Marianne Frank Hansen og Mathilde Louise Barington
Rapport, december 2008
Danmarks fremtidige befolkning
Befolkningsfremskrivning 2007
Marianne Frank Hansen, Martin Eggert og Peter Stephensen
Rapport, december 2007
Danmarks fremtidige befolkning
Befolkningsfremskrivning 2006
Marianne Frank Hansen, Lars Haagen Pedersen og Peter Stephensen
Rapport, juni 2006
Hovedresultater af DREAMs 2006-befolkningsfremskrivning
Befolkningsfremskrivning 2006
Marianne Frank Hansen og Lars Haagen Pedersen
Rapport, juni 2006
Forventet levetid for forskellige aldersgrupper
En anvendeelse af Lee-Carter metoden på danske data
Marianne Frank Hansen, Lars Haagen Pedersen og Peter Stephensen
Rapport, juni 2006
DREAMs landsdækkende befolkningsfremskrivning til år 2100
Metode og resultater
Andreas Koch, Peter Stephensen og Poul Schou
Rapport, november 2004
DREAMs disaggregerede befolkningsfremskrivning til år 2100
Metode og resultater
Tobias Ejnar Markeprand, Peter Stephensen og Lars Haagen Pedersen
Rapport, oktober 2003
DREAMs disaggregerede befolkningsfremskrivning til år 2100
Metode og resultater
Peter Stephensen og Lars Haagen Pedersen
Rapport, november 2002
DREAMs disaggregerede befolkningsfremskrivning til år 2100
Metode og resultater
Peter Stephensen
Rapport, juli 2001

Regionale fremskrivninger

DREAM har tidligere udarbejdet en regional fordeling af befolkningsfremskrivningen for landet som helhed. Den regionale befolkningsfremskrivning fordeler den samlede befolkningsfremskrivning på amtsniveau. Første regionale fordeling af befolkningen er lavet med udgangspunkt i befolkningsfremskrivningen fra 2002, mens den seneste tager udgangspunkt i befolkningsfremskrivningen fra 2004. Den regionale befolkningsfremskrivning rækker frem til år 2040. En historisk analyse af den regionale befolkningsudvikling samt en beskrivelse af metoden til at danne den regionale fremskrivning og resultaterne fra denne kan downloades nedenfor.

DREAMs regionale befolkningsfremskrivning til år 2040
Metode og resultater
Andreas Koch, Peter Stephensen og Poul Schou
Rapport, december 2004
DREAMs befolkningsfremskrivning fordelt på amter til år 2040
Metode og resultater
Tobias Ejnar Markeprand og Peter Stephensen
Rapport, november 2003
DREAMs befolkningsfremskrivning fordelt på amter til år 2040
Historisk analyse, metode og resultater
Tobias Ejnar Markeprand og Peter Stephensen
Rapport, juni 2003

Dokumentation

DREAM-gruppen har tidligere udarbejdet en langsigtet befolkningsfremskrivning, der er offentliggjort i Statistiske efterretninger i serien "Befolkning og valg". I nummer 1999:15 offentliggøres en befolkningsfremskrivning for perioden 1999-2100. Nedenfor kan du finde dokumentation af metoden, der er anvendt til denne fremskrivning.

Befolkningsfremskrivningen i DREAM
Dokumentation af fremskrivning i "Befolkning og valg", 1999:15
Toke Ward Petersen
DREAM dokumentation, december 1999