Andre emner

Nedenstående dokumenter omhandler emner, der ikke decideret kan siges at høre hjemme under de øvrige emner, der optræder i menuen til venstre. Dokumenterne her vil i nogle tilfælde være mere teoretisk orienterede eller behandle fordele ved og forskelle imellem forskellige økonomisk teoritiske metoder.

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 og ældre

2018

Arbejdspapirer

The Danish Labour Force 1980-2015 — and the importance of education
2018:1 [DREAM]
Hans Bækgaard og Anne-Line Koch Helsø
Arbejdspapir, februar 2018
Abstract
Maximum likelihood estimation af simpel state space model
Peter Stephensen og Maria Andreasen
Notat, oktober 2018
Udglatning af GWR-prisindeksene
Andreas Østergaard Iversen
Arbejdspapir, januar 2018

2017

Arbejdspapirer

Uddannelse og evne
2017:1 [DREAM]
Peter Stephensen
Arbejdspapir, september 2017
Abstract

2016

Rapporter

Mismatch på det danske arbejdsmarked
Analyse udarbejdet til Danmarks Vækstråd
Andreas Østergaard Iversen, Peter Stephensen og Jonas Zangenberg Hansen
Rapport, november 2016
Samfundsøkonomisk gevinst af privat biludlejning
Den første af tre analyser om deleøkonomiens samfundsøkonomiske effekt udført for Erhvervsstyrelsen
Ralph Bøge Jensen og Peter Stephensen
Rapport, marts 2016
Samfundsøkonomisk gevinst af privat boligudlejning
Den anden af tre analyser om deleøkonomiens samfundsøkonomiske effekt udført for Erhvervsstyrelsen
Ralph Bøge Jensen og Peter Stephensen
Rapport, marts 2016
Samfundsøkonomisk gevinst af samkørsel
Den tredje af tre analyser om deleøkonomiens samfundsøkonomiske effekt udført for Erhvervsstyrelsen
Ralph Bøge Jensen og Peter Stephensen
Rapport, marts 2016

Arbejdspapirer

Full Integration of a CGE model in a Microsimulation Model: A Recipe
2016:2 [DREAM]
Peter Stephensen
Arbejdspapir, september 2016
Abstract
En simpel model for endogen vækst
2016:1 [DREAM]
Peter Stephensen
Arbejdspapir, juli 2016
Abstract

Tekniske baggrundsnotater

Samfundsøkonomisk gevinst af deleøkonomi blandt virksomheder
En anvendelse af DREAMs generelle ligevægtsmodel REFORM
Ralph Bøge Jensen og Peter Stephensen
Teknisk baggrundsnotat, maj 2016

2015

Rapporter

Fremskrivning af ejendomsværdien af parcelhuse
En anvendelse af geografisk vægtet regression (GWR) på danske data
Peter Stephensen, Jonas Zangenberg Hansen, Esben Hvid Jørgensen og Marianne Frank Hansen
Rapport, juni 2015
Modelling Retirement with Heterogeneity
A semi-parametric estimation with push- and pull effects
Anne-Line Koch Helsø
Speciale, maj 2015

Arbejdspapirer

Makroeffekt af øget uddannelse i Danmark
2015:3 [DREAM]
Grane Høegh
Arbejdspapir, april 2015
Abstract
REFORM - DREAMs multisektor-CGE-model
2015:2 [DREAM]
Peter Stephensen, Grane Høegh og Peter Bache (Finansministeriet)
Arbejdspapir, april 2015
Abstract
Økonomiske incitamenter, nedslidning og tilbagetrækning - Semi-parametrisk estimation af heterogenitet og aldersbetingede ønsker om tilbagetrækning
2015:1 [DREAM]
Søren Arnberg og Peter Stephensen
Arbejdspapir, februar 2015
Abstract
Appendiks til arbejdspapiret "Økonomiske incitamenter, nedslidning og tilbagetrækning - Semi-parametrisk estimation af heterogenitet og aldersbetingede ønsker om tilbagetrækning"
Appendiks til 2015:1 [DREAM]
Søren Arnberg og Peter Stephensen
Appendiks til arbejdspapir, februar 2015
Abstract

2014

Arbejdspapirer

Skill-Biased teknologisk fremskridt i den private sektor i Danmark
2014:4 [DREAM]
Peter Stephensen
Arbejdspapir, november 2014
Abstract
The Differences-in-Differences Approach with overlapping differences - Experimental Verification of Estimation Bias
2014:3 [DREAM]
Hans Bækgaard
Arbejdspapir, maj 2014
Abstract
Sektorforskydninger i en multisektor CGE-model med asymmetrisk vækst
2014:2 [DREAM]
Peter Lihn Jørgensen
Arbejdspapir, maj 2014
Abstract
Imputeret forbrug over livscyklussen
2014:1 [DREAM]
Stephanie Koefoed Rebbe
Arbejdspapir, marts 2014
Abstract

2013

Arbejdspapirer

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet
2013:2 [DREAM]
Søren Arnberg og Peter Stephensen (DREAM)
Arbejdspapir (foreløbig version), juli 2013
Abstract

2012 og ældre

Artikler

Replik til Christen Sørensen: Velfærdskommisionens slutrapport
Samfundsøkonomen 2006:3, 2006
Torben M. Andersen og Lars Haagen Pedersen
Artikel, juni 2006
Abstract
Replik til Jesper Jespersen
Samfundsøkonomen 2006:3, 2006
Lars Haagen Pedersen og Poul Schou
Artikel, juni 2006
Abstract

Arbejdspapirer

Estimation af CES-produktionsfunktioner med Törnqvist- eller Paasche-kædeprisindekset som approksimation for CES prisindekset
2012:4 [DREAM]
Andreas Østergaard Iversen
Arbejdspapir, december 2012
Abstract
Den offentlige sektor i en voksende økonomi
2012:3 [DREAM]
Peter Stephensen
Arbejdspapir, december 2012
Abstract
Den offentlige sektor i en voksende økonomi
2007:1 [DREAM]
Peter Stephensen
Arbejdspapir, marts 2007
Millionen - bagsiden af den danske flexicurity model
2006:2 [DREAM]
Stine Bosse, Peter Højland og Lars Haagen Pedersen
Arbejdspapir, 2006

Artikler

Millionen - bagsiden af den danske flexicurity model
i Jørn Henrik Petersen og Klaus Petersen (eds.): 13 løsninger for den danske velfærdsstat, Syddansk Universitetsforlag, 2006.
Stine Bosse, Peter Højland og Lars Haagen Pedersen
Bogbidrag, 2006 (se nedenfor for arbejdspapir)
EU’s Østudvidelse og Dansk økonomi
Nationaløkonomisk Tidsskrift 140 (2002): 252-274
Anders Due Madsen og Morten Sørensen
Artikel, November 2002
Abstract
Velfærdseffekter ved skattesænkninger i DREAM
Nationaløkonomisk Tidsskrift 139 (2001): 298-315
Anders Due Madsen og Lars Haagen Pedersen
Artikel, 2001 (se nedenfor for arbejdsspapir)
Abstract
Langsigtsmultiplikatorer i ADAM og DREAM - en sammenlignende analyse
Nationaløkonomisk Tidsskrift 139 (2001): 147-165
Lars Haagen Pedersen og Martin Rasmussen
Artikel, 2001 (se nedenfor for arbejdspapir)
Abstract
Klassiske kontra intertemporale AGL-modeller
Samfundsøkonomen 2001:2, 2001
Lars Haagen Pedersen
Artikel, februar 2001
Earned Income Tax Credit in a Disaggregated Labor Market with Minimum Wage Contracts
i Harrison, Hougaard Jensen, Pedersen og Rutherford (eds.): Using Dynamic General Equilibrium Models for Policy Analysis, North-Holland 2000
Lars Haagen Pedersen og Peter Stephensen
Bogbidrag, 2000 (se nedenfor for arbejdspapir)
Abstract
A CGE Analysis of the Danish 1993 Tax Reform
i Bergeijk, Sinderen and Vollard (eds.): Structural Reform in Open Economies, Edward Elgar 1999
Martin B. Knudsen, Lars Haagen Pedersen, Toke Ward Petersen, Peter Stephensen and Peter Trier
Bogbidrag, 1999 (se nedenfor for arbejdspapir)
Abstract
Wage Formation and Minimum Wage Contracts
i Andersen, T. M., S. E. H. Jensen og O. Risager (eds.): Macroeconomic Perspectives on the Danish Economy, Macmillan Press, 1999.
Lars Haagen Pedersen, Nina Smith (CLS) og Peter Stephensen
Bogbidrag, 1999 (se nedenfor for arbejdspapir)
Abstract
Introduktion til CGE-modeller
Nationaløkonomisk Tidskrift 135 (1997): 113-134
Toke Ward Petersen
Artikel, 1997 (se nedenfor for arbejdspapir)
Abstract

Noter

Introduction to Numerical Optimization Methods and Dynamic Programming using C++
Toke Ward Petersen
Note, juni 2001
Egenskaber ved specificerede funktioner Cobb Douglas, CES og Nested CES
Økonomisk Institut, Københavns Universitet
Lars Haagen Pedersen
Note, 2. Version, februar 1998
Imperfekt konkurrence på vare- og arbejdsmarkedet
Økonomisk Institut, Københavns Universitet
Lars Haagen Pedersen
Note, november 1996

Dokumentation

Effects of Trade and Market Integration in a Small Open Economy - A Dynamic CGE Approach
Anders Due Madsen and Morten Sørensen
Dokumentation, april 2002

Arbejdspapirer

Poor parents, rich children? - A hundred years of distribution
2005:1 [DREAM]
Poul Schou, Daniel le Maire and Steen Jørgensen
Arbejdspapir, oktober 2005
Abstract
Economic consequences for Denmark of EU Enlargement
Konferencepapir præsenteret på ECOMOD Bruxelles, Juli 2002
Anders Due Madsen and Morten Lobedanz Sørensen
Arbejdspapir, juli 2002
Abstract
The Optimal Level of Progressivity in the Labor Income Tax in a Model with Competitive Markets and Idiosyncratic Uncertainty
2001:6 [DREAM]
Toke Ward Petersen
Arbejspapir, september 2001
Abstract
Interest Rate Risk over the Life-Cycle: A General Equilibrium Approach
2001:5 [DREAM]
Toke Ward Petersen
Arbejdspapir, september 2001
Abstract
Indivisible Labor and the Welfare Effects of Labor Income Tax Reform
2001:4 [DREAM]
Toke Ward Petersen
Arbejdspapir, september 2001
Abstract
General Equilibrium Tax Policy with Hyperbolic Consumers
2001:3 [DREAM]
Toke Ward Petersen
Arbejdspapir, juli 2001
Abstract
Velfærdseffekter ved skattesænkninger i DREAM
2000:5 [DREAM]
Anders Due Madsen
Arbejdspapir, december 2000
Abstract
Langsigtsmultiplikatorer i ADAM og DREAM - en sammenlignende analyse
2000:1 [ADAM-DREAM]
Lars Haagen Pedersen og Martin Rasmussen
Arbejdspapir, maj 2000
Abstract
Earned Income Tax Credit in a Disaggregated Labor Market with Minimum Wage Contracts
1999:3 [DREAM]
Lars Haagen Pedersen og Peter Stephensen
Arbejdspapir, november 1999. En kortere version af papiret er publiceret i Harrison, Hougaard Jensen, Pedersen og Rutherford (ed.): Using Dynamic General Equilibrium Models for Policy Analysis, North-Holland 2000
Abstract
A CGE Analysis of the Danish 1993 Tax Reform
1998:6 [DREAM]
Martin B. Knudsen, Lars Haagen Pedersen, Toke Ward Petersen, Peter Stephensen and Peter Trier
Arbejdspapir, oktober 1998. En kortere version er publiceret i Bergeijk, Sinderen and Vollard (eds.): Structural Reform in Open Economies, Edward Elgar 1999
Abstract
Wage Formation and Minimum Wage Contracts
1998:5 [DREAM]
Lars Haagen Pedersen, Nina Smith (CLS) and Peter Stephensen
Arbejdspapir, april 1998
Abstract
Introduktion til CGE-modeller
1998:3 [DREAM]
Toke Ward Petersen
Arbejdspapir, oktober 1997. En kortere version er publiceret i Nationaløkonomisk Tidskrift 135 (1997) pp. 113-134
Abstract
An introduction to CGE-modelling and an illustrative application to Eastern European Integration with the EU
1998:4 [DREAM]
Toke Ward Petersen
Arbejdspapir, september 1997. Papir version ikke tilgængelig
Abstract