REFORM-modellen

REFORM er en statisk multisektor-CGE-model for en lille åben økonomi. Modellen er udviklet af DREAM. Den er kalibreret til det danske nationalregnskab, og den rummer mulighed for at vælge mellem to forskellige aggregeringsniveauer for økonomiens sektorer.

Rapporter

Samfundsøkonomisk gevinst af privat biludlejning
Den første af tre analyser om deleøkonomiens samfundsøkonomiske effekt udført for Erhvervsstyrelsen
Ralph Bøge Jensen og Peter Stephensen
Rapport, marts 2016
Samfundsøkonomisk gevinst af privat boligudlejning
Den anden af tre analyser om deleøkonomiens samfundsøkonomiske effekt udført for Erhvervsstyrelsen
Ralph Bøge Jensen og Peter Stephensen
Rapport, marts 2016
Samfundsøkonomisk gevinst af samkørsel
Den tredje af tre analyser om deleøkonomiens samfundsøkonomiske effekt udført for Erhvervsstyrelsen
Ralph Bøge Jensen og Peter Stephensen
Rapport, marts 2016

Arbejdspapirer

Uddannelse og evne
2017:1 [DREAM]
Peter Stephensen
Arbejdspapir, september 2017
Abstract
Ufuldkommen konkurrence i en CGE-model
2016:3 [DREAM]
Peter Stephensen og Ralph Bøge Jensen
Arbejdspapir, november 2016
Abstract
Makroeffekt af øget uddannelse i Danmark
2015:3 [DREAM]
Grane Høegh
Arbejdspapir, april 2015
Abstract
REFORM - DREAMs multisektor-CGE-model
2015:2 [DREAM]
Peter Stephensen, Grane Høegh og Peter Bache (Finansministeriet)
Arbejdspapir, april 2015
Abstract

Tekniske baggrundsnotater

De samfundsøkonomiske konsekvenser af uddannelsesfordelingen
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, februar 2018
De samfundsøkonomiske konsekvenser af øget produktivitet i de ikke-konkurrenceudsatte servicebrancher
Christoffer Huss og Ralph Bøge Jensen
Teknisk baggrundsnotat, januar 2018
Samfundsøkonomisk gevinst af deleøkonomi blandt virksomheder
En anvendelse af DREAMs generelle ligevægtsmodel REFORM
Ralph Bøge Jensen og Peter Stephensen
Teknisk baggrundsnotat, maj 2016