Publikationer - Kronologisk liste

Nedenfor vises alle de papirer, der er tilgængelige fra DREAMs hjemmeside, idet dokumenterne er opdelt efter offentliggørelsestidspunkt. For hvert år er dokumenterne vist kronologisk efter dokumenttype. Enkelte dokumenter er ikke udgivet af DREAM, men disse indeholder et væsentligt bidrag af DREAM til en større rapport. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af beskrivelsen af dokumentet.

De tilgængelige dokumenter er foruden den kronologiske liste opdelt efter emner, der fremgår i menuen til venstre. Nogle af vores publikationer er af mere teknisk karakter og tjener til at dokumentere DREAMs teoretiske ramme.

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 og ældre

2020

Tekniske baggrundsnotater

Effekten af opkvalificering på ulighed i indkomst i SMILE
Beregning foretaget på mikrosimuleringsmodellen SMILE
Tobias Markeprand
Teknisk baggrundsnotat, januar 2020

2019

Rapporter

Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning
Socioøkonomisk fremskrivning 2019
Jonas Zangenberg Hansen
Rapport, september 2019
Uddannelsesfremskrivning 2019
Uddannelsesfremskrivning 2019
Tobias Markeprand
Rapport, august 2019
Udsatte boligområder i Danmark
En historisk analyse af socioøkonomisk segregering, flyttemønstre, indkomstforløb og effekt af bosætning i udsatte boligområder
Andreas Østergaard Iversen, Jonas Zangenberg Hansen, Marianne Frank Hansen og Peter Stephensen
Rapport, juni 2019
Samfundsøkonomiske konsekvenser af Baumols omkostningssyge i Danmark
Beregninger foretages på ny dynamisk variant af DREAMs generelle ligevægtsmodel REFORM
Ralph Bøge Jensen og Peter Stephensen
Rapport, maj 2019

Arbejdspapirer

Ændringer i erhvervsdeltagelsen siden årtusindeskiftet - Udvikling i beskæftigelses- og erhvervsfrekvens i perioden 2000-2018
2019:4 [DREAM]
Jonas Zangenberg Hansen og Peter Stephensen
Arbejdspapir, september 2019
Abstract
REFORM-modellen
2019:1 [DREAM]
Peter Stephensen, Christoffer Huss, Ralph Bøge Jensen, Grane Høegh og Peter Bache (Finansministeriet)
Arbejdspapir, maj 2019
Abstract

Konferencepapirer

Projecting morbidity in Denmark using the SMILE microsimulation model
Conference paper for the 7th World Congress of the International Microsimulation Association
Søren Skotte Bjerregaard og Marianne Frank Hansen
Konferencepapir, maj 2019
Abstract
Estimating sub-national behaviour in the Danish microsimulation model SMILE - A general approach for estimating transition probabilities with numerous high dimensional covariates
Conference paper for the 7th World Congress of the International Microsimulation Association
Marianne Frank Hansen, Tobias Markeprand og Peter Stephensen
Konferencepapir, maj 2019 (opdatering af 2016-version)
Abstract

Tekniske baggrundsnotater

Samfundsøkonomiske konsekvenser af differentieret tilbagetrækning
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, september 2019
Samfundsøkonomiske konsekvenser af at øge erhvervsdeltagelsen til højeste historiske niveau
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, maj 2019
Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget offentligt forbrug
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, marts 2019

2018

Rapporter

Identifikation af børn af efterkommere i Befolkningsfremskrivning 2018
Rapport uarbejdet i samarbejde mellem DREAM og Danmarks Statistik
Marianne Frank Hansen, Amy Frølander (Danmarks Statistik) og Annika Klintefelt (Danmarks Statistik)
Rapport, september 2018
Ejerlejlighedslovens forbud mod omdannelse af andels- og udlejningsboliger til ejerlejligheder
Rapport udarbejdet til udvalget om ejerlejlighedsloven
Jonas Zangenberg Hansen og Andreas Østergaard Iversen
Rapport, september 2017 (offentliggjort marts 2018)
Ejerlejlighedslovens forbud mod omdannelse af udlejningslejligheder i småejendomme
Rapport udarbejdet til udvalget om ejerlejlighedsloven
Jonas Zangenberg Hansen og Andreas Østergaard Iversen
Rapport, november 2017 (offentliggjort marts 2018)
Ejerboliger i det 21. århundrede
En husstandsbaseret undersøgelse af boligkapitalgevinst og ejerboligbeskatning i perioden 2000–15
Jonas Zangenberg Hansen, Andreas Østergaard Iversen og Peter Stephensen
Rapport, januar 2018

Arbejdspapirer

Pension Wealth, Preference Heterogeneity and the Impact of Retirement Policies
2018:2 [DREAM]
Søren Arnberg (Finansministeriet), Anne-Line Koch Helsø (Økonomisk Inistitut, Københavns Universitet) og Peter Stephensen
Arbejdspapir, december 2018
Abstract
The Danish Labour Force 1980-2015 — and the importance of education
2018:1 [DREAM]
Hans Bækgaard og Anne-Line Koch Helsø
Arbejdspapir, februar 2018
Abstract

Tekniske baggrundsnotater

Maximum likelihood estimation af simpel state space model
Peter Stephensen og Maria Andreasen
Notat, oktober 2018
De samfundsøkonomiske konsekvenser af uddannelsesfordelingen
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, februar 2018
De samfundsøkonomiske konsekvenser af øget produktivitet i de ikke-konkurrenceudsatte servicebrancher
Christoffer Huss og Ralph Bøge Jensen
Teknisk baggrundsnotat, januar 2018
Udglatning af GWR-prisindeksene
Andreas Østergaard Iversen
Notat, januar 2018

2017

Rapporter

Uddannelsesfremskrivning 2017
Uddannelsesfremskrivning 2017
Tobias Markeprand
Rapport, oktober 2017
Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i udvalgte danske kommuner
Sammenfatning af individuelle fremskrivninger af demografisk udvikling og boligpræferencer i 42 udvalgte kommuner
Søren Skotte Bjerregaard, Marianne Frank Hansen, Tobias Markeprand og Jeppe Højgaard Krog
Rapport, maj 2017

Rapporter omhandlede hver af de 42 enkeltstående kommuner kan downloades fra Boligøkonomisk Videncenters hjemmeside

Arbejdspapirer

Uddannelse og evne
2017:1 [DREAM]
Peter Stephensen
Arbejdspapir, september 2017
Abstract

Tekniske baggrundsnotater

Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid for offentligt ansatte med fuld lønkompensation
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, november 2017
Samfundsøkonomiske gevinster ved opkvalificering via efteruddannelse
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, juni 2017

2016

Rapporter

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2016
DREAM
Rapport, december 2016
Mismatch på det danske arbejdsmarked
Analyse udarbejdet til Danmarks Vækstråd
Andreas Østergaard Iversen, Peter Stephensen og Jonas Zangenberg Hansen
Rapport, november 2016
Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning
Socioøkonomisk fremskrivning 2016
Jonas Zangenberg Hansen
Rapport, oktober 2016
Uddannelsesfremskrivning 2016 (visualisering).
Uddannelsesfremskrivning 2016
Tobias Markeprand
Rapport, september 2016
Samfundsøkonomisk gevinst af privat biludlejning
Den første af tre analyser om deleøkonomiens samfundsøkonomiske effekt udført for Erhvervsstyrelsen
Ralph Bøge Jensen og Peter Stephensen
Rapport, marts 2016
Samfundsøkonomisk gevinst af privat boligudlejning
Den anden af tre analyser om deleøkonomiens samfundsøkonomiske effekt udført for Erhvervsstyrelsen
Ralph Bøge Jensen og Peter Stephensen
Rapport, marts 2016
Samfundsøkonomisk gevinst af samkørsel
Den tredje af tre analyser om deleøkonomiens samfundsøkonomiske effekt udført for Erhvervsstyrelsen
Ralph Bøge Jensen og Peter Stephensen
Rapport, marts 2016
Uddannelsesfremskrivning 2014 (visualisering).
Uddannelsesfremskrivning 2014
Tobias Markeprand
Rapport, marts 2016

Artikler

Logit Scaling: A General Method for Alignment in Microsimulation models
International Journal of Microsimulation, vol. 9 (3), side 89-102
Peter Stephensen
Artikel, vinter 2016
Abstract

Arbejdspapirer

Ufuldkommen konkurrence i en CGE-model
2016:3 [DREAM]
Peter Stephensen og Ralph Bøge Jensen
Arbejdspapir, november 2016
Abstract
Full Integration of a CGE model in a Microsimulation Model: A Recipe
2016:2 [DREAM]
Peter Stephensen
Arbejdspapir, september 2016
Abstract
En simpel model for endogen vækst
2016:1 [DREAM]
Peter Stephensen
Arbejdspapir, juli 2016
Abstract

Konferencepapirer

Estimating sub-national behaviour in the Danish microsimulation model SMILE
Conference paper for the Conference of European Statisticians - Joint Eurostat/UNECE Work Session on Demographic Projections
Marianne Frank Hansen, Tobias Ejnar Markeprand og Peter Stephensen
Konferencepapir, marts 2016
Abstract

Tekniske baggrundsnotater

De økonomiske konsekvenser af lavere tilgang til førtidspensionsordningen
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, oktober 2016
Finanspolitisk holdbarhed, skattelettelser og det såkaldte råderum
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, august 2016
Beskæftigelsesfrekvenser, indvandrere og finanspolitisk holdbarhed
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, juni 2016
Samfundsøkonomisk gevinst af deleøkonomi blandt virksomheder
En anvendelse af DREAMs generelle ligevægtsmodel REFORM
Ralph Bøge Jensen og Peter Stephensen
Teknisk baggrundsnotat, maj 2016
Samfundsøkonomiske konsekvenser af en udfasning af efterlønnen
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, februar 2016
Nettobidrag fra ikke-vestlige indvandrere og effekten af øget beskæftigelse
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, februar 2016
De makroøkonomiske konsekvenser af en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, februar 2016
Følsomhedsanalyse af udviklingen i sundheds- og hjemmeplejeudgifterne
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, januar 2016

2015

Rapporter

An agent-based model of the housing market
Steps toward a computational tool for policy analysis
Christian Langholz Carstensen
Speciale, september 2015
Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i danske kommuner
SMILE version 3.0
Marianne Frank Hansen og Tobias Markeprand
Rapport, september 2015
Langsigtet økonomisk fremskrivning 2015
DREAM
Rapport, august 2015
Fremskrivning af ejendomsværdien af parcelhuse
En anvendelse af geografisk vægtet regression (GWR) på danske data
Peter Stephensen, Jonas Zangenberg Hansen, Esben Hvid Jørgensen og Marianne Frank Hansen
Rapport, juni 2015
Tvangsauktioner i Danmark
En undersøgelse af de berørte ejendomme, gældsudvikling og ejere
Karin Haldrup, Jan K. Staunstrup, Jonas Zangenberg Hansen og Esben Hvid Jørgensen
Rapport, juni 2015
Modelling Retirement with Heterogeneity
A semi-parametric estimation with push- and pull effects
Anne-Line Koch Helsø
Speciale, maj 2015
Long-term economic projection 2014
Engelsk oversættelse af rapporten "Langsigtet økonomisk fremskrivning 2014"
DREAM
Rapport, februar 2015

Arbejdspapirer

Makroeffekt af øget uddannelse i Danmark
2015:3 [DREAM]
Grane Høegh
Arbejdspapir, april 2015
Abstract
REFORM - DREAMs multisektor-CGE-model
2015:2 [DREAM]
Peter Stephensen, Grane Høegh og Peter Bache (Finansministeriet)
Arbejdspapir, april 2015
Abstract
The Impact of Immigrants on Public Finances: A Forecast Analysis for Denmark
IZA DP No. 8844
Marianne Frank Hansen, Marie Louise Schultz-Nielsen (Rockwool Fondens Forskningsenhed og IZA) og Torben Tranæs (Rockwool Fondens Forskningsenhed og IZA)
Arbejdspapir, februar 2015
Abstract
Økonomiske incitamenter, nedslidning og tilbagetrækning - Semi-parametrisk estimation af heterogenitet og aldersbetingede ønsker om tilbagetrækning
2015:1 [DREAM]
Søren Arnberg og Peter Stephensen
Arbejdspapir, februar 2015
Abstract
Appendiks til arbejdspapiret "Økonomiske incitamenter, nedslidning og tilbagetrækning - Semi-parametrisk estimation af heterogenitet og aldersbetingede ønsker om tilbagetrækning"
Appendiks til 2015:1 [DREAM]
Søren Arnberg og Peter Stephensen
Appendiks til arbejdspapir, februar 2015
Abstract

Konferencepapirer

The Event Pump: An Agent Based approach to Microsimulation
Conference paper for the 5th World Congress of the International Microsimulation Association
Peter Stephensen
Konferencepapir, september 2015
Abstract

Tekniske baggrundsnotater

Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget erhvervsdeltagelse for udsatte
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, november 2015
De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, november 2015

2014

Rapporter

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2014
DREAM
Rapport, august 2014
Uddannelsesfremskrivning 2013 (visualisering).
Uddannelsesfremskrivning 2013
Niels Erik Kaaber Rasmussen
Rapport, januar 2014

Arbejdspapirer

Skill-Biased teknologisk fremskridt i den private sektor i Danmark
2014:4 [DREAM]
Peter Stephensen
Arbejdspapir, november 2014
Abstract
The Differences-in-Differences Approach with overlapping differences - Experimental Verification of Estimation Bias
2014:3 [DREAM]
Hans Bækgaard
Arbejdspapir, maj 2014
Abstract
Sektorforskydninger i en multisektor CGE-model med asymmetrisk vækst
2014:2 [DREAM]
Peter Lihn Jørgensen
Arbejdspapir, maj 2014
Abstract
Imputeret forbrug over livscyklussen
2014:1 [DREAM]
Stephanie Koefoed Rebbe
Arbejdspapir, marts 2014
Abstract

Konferencepapirer

A microsimulation model for educational forecasting
Conference paper for the European Meeting of the International Microsimulation Association
Niels Erik Kaaber Rasmussen og Peter Stephensen
Konferencepapir, oktober 2014
Abstract
An Information-Loss-Minimizing Approach to Multinominal Alignment in Microsimulation Models
Conference paper for the European Meeting of the International Microsimulation Association
Peter Stephensen
Konferencepapir (foreløbig version), oktober 2014
Abstract

Tekniske baggrundsnotater

Forslag til skattereform - harmonisering og sænkelse af skatter
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, december 2014
Merindvandring af bacheloruddannede fra vestlige lande med uddannelsesspecifik udvandringssandsynlighed
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, april 2014
Produktiviteten i den offentlige sektor
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, marts 2014
Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD i 2030
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, februar 2014
Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013 - Changing Employment with a constant Budget
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, februar 2014
Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013 - Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, februar 2014
Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013 - IMFs Gældskvotemålsætning
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, februar 2014
Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013 - Balanceregel for den offentlige saldo
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, februar 2014
Nettobidrag fordelt på oprindelse
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, februar 2014
Mindre årligt indvandringsomfang fra ikke-vestlige lande
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, januar 2014
Nutidsværdi af nettobidrag - sammenligning mellem personer af dansk oprindelse og indvandrere fra ikke-vestlige lande
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, januar 2014
Samfundsøkonomiske konsekvenser ved opkvalificering af ufaglærte og erhvervsfaglige
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, januar 2014
Til toppen af siden

2013

Rapporter

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2013
DREAM
Rapport, august 2013
Danmarks fremtidige befolkning
Befolkningsfremskrivning 2013
Marianne Frank Hansen og Peter Stephensen
Rapport, juli 2013
Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel
Rapport
Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen
Rapport, april 2013
Sammenfatning af "Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel"
Sammenfatning
Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen
Rapport, april 2013
Rapportbeskrivelse for "Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel"
Rapportbeskrivelse
Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen
Rapport, april 2013
Modeling Household Formation and Housing Demand in Denmark
The Dynamic Microsimulation Model SMILE
Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen
Rapport (foreløbig version), december 2013
Summary of "Modeling Household Formation and Housing Demand in Denmark"
The Dynamic Microsimulation Model SMILE
Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen
Rapport, april 2013

Arbejdspapirer

Introducing duration dependant emigration in the DREAM population projection model
2013:3 [DREAM]
Marianne Frank Hansen (DREAM)
Arbejdspapir, september 2013
Abstract
Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet
2013:2 [DREAM]
Søren Arnberg og Peter Stephensen
Arbejdspapir (foreløbig version), juli 2013
Abstract
En ny mellemfristet holdbarhedsindikator
2013:1 [DREAM]
Andreas Østergaard Iversen og Peter Stephensen
Arbejdspapir, februar 2013
Abstract

Konferencepapirer

The Danish Microsimulation Model SMILE - An overview
Conference paper for the 4th General Conference of the International Microsimulation Association
Peter Stephensen
Konferencepapir, december 2013
Abstract
Modeling Household Formation and Housing Demand in Denmark using the Dynamic Microsimulation Model SMILE
Conference paper for the 4th General Conference of the International Microsimulation Association
Jonas Zangenberg Hansen og Peter Stephensen
Konferencepapir, december 2013
Abstract
SBAM: An Algorithm for Pair Matching
Conference paper for the 4th General Conference of the International Microsimulation Association
Peter Stephensen og Tobias Markeprand
Konferencepapir, december 2013
Abstract
Conditional inference trees in dynamic microsimulation - modelling transition probabilities in the SMILE model
Conference paper for the 4th General Conference of the International Microsimulation Association
Niels Erik Kaaber Rasmussen og Marianne Frank Hansen
Konferencepapir, december 2013
Abstract
A Bayesian approach to labour market modelling in dynamic microsimulation
Conference paper for the 4th General Conference of the International Microsimulation Association
Hans Bækgaard
Konferencepapir, december 2013
Abstract

Tekniske baggrundsnotater

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, september 2013
Til toppen af siden

2012

Rapporter

Uddannelsesfremskrivning 2012 (visualisering).
Uddannelsesfremskrivning 2012
Niels Erik Kaaber Rasmussen
Rapport, oktober 2012
Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsboligmarked - En mikroøkonomisk undersøgelse for 2000'erne
Rapport
Joachim Borg Kristensen
Rapport, september 2012
Rapportbeskrivelse for "Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsboligmarked - En mikroøkonomisk undersøgelse for 2000'erne"
Rapportbeskrivelse
Joachim Borg Kristensen
Rapport, september 2012
Danmarks fremtidige befolkning
Befolkningsfremskrivning 2012
Marianne Frank Hansen og Peter Stephensen
Rapport, maj 2012
Uddannelsesfremskrivning 2011
Uddannelsesfremskrivning 2011
Niels Erik Kaaber Rasmussen
Rapport, marts 2012
Danmarks fremtidige befolkning
Befolkningsfremskrivning 2011
Marianne Frank Hansen og Peter Stephensen
Rapport, januar 2012

Arbejdspapirer

Estimation af CES-produktionsfunktioner med Törnqvist- eller Paasche-kædeprisindekset som approksimation for CES prisindekset
2012:4 [DREAM]
Andreas Østergaard Iversen
Arbejdspapir, december 2012
Abstract
Den offentlige sektor i en voksende økonomi
2012:3 [DREAM]
Peter Stephensen
Arbejdspapir, december 2012
Abstract
Demografiske hændelser og befolkningsudvikling
2012:2 [DREAM]
Jonas Zangenberg Hansen
Arbejdspapir, februar 2012
Abstract
SBAM: An Algorithm for Pair Matching
2012:1 [DREAM]
Peter Stephensen
Arbejdspapir, februar 2012
Abstract

Tekniske baggrundsnotater

Vurdering af betydningen af arbejdsindvandring
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, september 2012
De samfundsøkonomiske konsekvenser af forbedret indeklima i den danske folkeskole
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, august 2012
Beregning af en skattereform
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, juli 2012
Analyse af 11 reformforslag
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, juni 2012
Opnåelse af 60 pct. målsætningen
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, marts 2012
Til toppen af siden

2011

Rapporter

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2011
DREAM
Rapport, september 2011
Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning
Socioøkonomisk fremskrivning 2011
Jonas Zangenberg Hansen og Marianne Frank Hansen
Rapport, september 2011
Uddannelsesfremskrivning 2010
Uddannelsesfremskrivning 2010
Thomas Thomsen
Rapport, januar 2011

Arbejdspapirer

Det danske boligmarked i 2000'erne - Kortlægning af boligbestand og flyttebevægelser
2011:3 [DREAM]
Joachim Borg Kristensen
Arbejdspapir, december 2011
Abstract
Efterlønssatser med Reformpakken 2020 - Analyse for AK-samvirke
2011:2 [DREAM]
Sune Enevoldsen Sabiers
Arbejdspapir, august 2011
Abstract
Antallet af efterlønsmodtagere fremover - Fremskrivning baseret på tilmelding til, frafald fra og udnyttelse af efterlønsordningen
2011:1 [DREAM]
Jonas Zangenberg Hansen (DREAM), Esben Anton Schultz (DØRS) og Jens Sand Kirk (DREAM)
Arbejdspapir, juni 2011
Abstract
Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger
Beregninger på DREAMs pensionsmodel
Sune Enevoldsen Sabiers
Arbejdspapir, maj 2011
Abstract
Dækningsgrader for typiske pensionister
Beregninger på DREAMs pensionsmodel
Sune Enevoldsen Sabiers
Arbejdspapir, marts 2011
Abstract

Tekniske baggrundsnotater

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, november 2011
Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, november 2011
Finanspolitisk overholdbarhed sikret gennem permanent lavere kollektivt offentlig forbrug
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, november 2011
Grundscenarie med tilbagetrækningsaftale og permanent vækst i offentlige sundhedsudgifter
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, november 2011
Reformpakke
Langsigtede konsekvenser af Liberal Alliances reformpakke
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, august 2011
Afvikling af efterlønsordningen og forøget folkepensionsalder
Langsigtede konsekvenser af Liberal Alliances reformpakke
DREAM
Teknisk baggrundsnotat, august 2011
Til toppen af siden

2010

Rapporter

Danmarks fremtidige befolkning
Befolkningsfremskrivning 2010
Marianne Frank Hansen & Peter Stephensen
Rapport, november 2010
Sammenligning af samordnet befolkningsfremskrivning for 2010 med DREAMs 2009-fremskrivning - en oversigt over fremgangsmåde og resultater
Befolkningsfremskrivning 2010
Marianne Frank Hansen
Rapport, maj 2010

Artikler

Sundhedsudgifter og finanspolitisk holdbarhed
Nationaløkonomisk Tidsskrift bd. 148 (2010), side 21-42
Marianne Frank Hansen (DREAM) og Lars Haagen Pedersen (DØRS)
Artikel (se nedenfor for arbejdspapir), september 2010
Abstract

Arbejdspapirer

En lille generel ligevægtsmodel med energitjenester
2010:1 [DREAM]
Peter Stephensen, Martin Aarøe Christensen og Thomas Thomsen
Arbejdspapir, oktober 2010
Abstract
Sundhedsudgifter og finanspolitisk holdbarhed
2010:2 [DØRS]
Marianne Frank Hansen (DREAM) og Lars Haagen Pedersen (DØRS)
Arbejdspapir fra De Økonomiske Råds Sekretariat, januar 2010
Abstract
Til toppen af siden

2009

Rapporter

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2009
DREAM
Rapport, oktober 2009
Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning
Befolkningsregnskab 2009
Jonas Zangenberg Hansen, Marianne Frank Hansen og Michael Andersen
Rapport, september 2009
Uddannelsesfremskrivning 2009
Uddannelsesfremskrivning 2009
Thomas Thomsen
Rapport, september 2009
Danmarks fremtidige befolkning
Befolkningsfremskrivning 2009
Marianne Frank Hansen og Mathilde Louise Barington
Rapport, september 2009
Samfundsøkonomiske konsekvenser af hurtigere studiegennemførelse og studiestart
En analyse foretaget for Arbejdsmarkedskommissionen
DREAM
Rapport, august 2009

Arbejdspapirer

Simuleringsmodel for livsforløb - Implementering af indkomststokastik i modellen
2009:3 [DREAM]
Sune Enevoldsen Sabiers
Arbejdspapir, november 2009
DREAM’s livsforløbsmodel - Model og algoritme
2009:2 [DREAM]
Peter Stephensen
Arbejdspapir, september 2009
Simuleringsmodel for livsforløb - Oversigtsbeskrivelse af modellen
2009:1 [DREAM]
Sune Enevoldsen Sabiers
Arbejdspapir, august 2009
Til toppen af siden

2008

Rapporter

Danmarks fremtidige befolkning
Befolkningsfremskrivning 2008
Marianne Frank Hansen og Mathilde Louise Barington
Rapport, december 2008

Dokumentation

DREAM har skrevet en foreløbig dokumentation af DREAM-modellen, som kan ses nedefor. Dokumentationen er på engelsk og er inddelt i kapitler svarende til modellens opbygning. Dokumentationen findes på nuværende tidspunkt i en foreløbig version, som ikke er fuldstændig opdateret i forhold til de faktiske modelligninger, ligesom enkelte afsnit ikke er færdigskrevne.

Kapitel 1, 2 og 3: Indholdsfortegnelse, forord, introduktion samt oversigt over modellen
Foreløbig DREAM dokumentation kapitel 1, 2 og 3
DREAM
Dokumentation, april 2008
Indhold kapitel 1, 2 og 3
Kapitel 4: Producenternes adfærd
Foreløbig DREAM dokumentation kapitel 4
DREAM
Dokumentation, april 2008
Indhold kapitel 4
Kapitel 5: Husholdningerne
Foreløbig DREAM dokumentation kapitel 5
DREAM
Dokumentation, april 2008
Indhold kapitel 5
Kapitel 6: Pensioner
Foreløbig DREAM dokumentation kapitel 6
DREAM
Dokumentation, april 2008
Indhold kapitel 6
Kapitel 7: Den offentlige sektor
Foreløbig DREAM dokumentation kapitel 7
DREAM
Dokumentation, april 2008
Indhold kapitel 7
Kapitel 8: Øvrige sektorer
Foreløbig DREAM dokumentation kapitel 8
DREAM
Dokumentation, april 2008
Indhold kapitel 8
Kapitel 9: Datakilder og kalibrering
Foreløbig DREAM dokumentation kapitel 9
DREAM
Dokumentation, april 2008
Indhold kapitel 9
Kapitel 10: Dynamiske effekter af politikeksperimenter samt eksogene shock
Foreløbig DREAM dokumentation kapitel 10
DREAM
Dokumentation, april 2008
Indhold kapitel 10
Appendiks A: Nomenklatur
Foreløbig DREAM dokumentation appendiks A
DREAM
Dokumentation, april 2008

Arbejdspapirer

Beskatning af pensionsopsparing - Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing
2008:1 [DREAM]
Sune Enevoldsen Sabiers
Arbejdspapir, juni 2008
Til toppen af siden

2007

Rapporter

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2007
DREAM
Rapport, december 2007
Danmarks fremtidige befolkning
Befolkningsfremskrivning 2007
Marianne Frank Hansen, Martin Eggert og Peter Stephensen
Rapport, december 2007
En model til fremskrivning af det danske uddannelsessystem
Uddannelsesfremskrivning 2007
Peter Stephensen og Jonas Zangenberg Hansen
Rapport, december 2007

Arbejdspapirer

Den offentlige sektor i en voksende økonomi
2007:1 [DREAM]
Peter Stephensen
Arbejdspapir, marts 2007
Til toppen af siden

2006

Rapporter

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen
DREAM
Rapport, november 2006
Danmarks fremtidige befolkning
Befolkningsfremskrivning 2006
Marianne Frank Hansen, Lars Haagen Pedersen og Peter Stephensen
Rapport, juni 2006
Forventet levetid for forskellige aldersgrupper
En anvendeelse af Lee-Carter metoden på danske data
Marianne Frank Hansen, Lars Haagen Pedersen og Peter Stephensen
Rapport, juni 2006
Hovedresultater af DREAMs 2006-befolkningsfremskrivning
Befolkningsfremskrivning 2006
Marianne Frank Hansen og Lars Haagen Pedersen
Rapport, juni 2006

Artikler

Stigende sundhedsudgifter, et aldrings- eller et velstandsfænomen?
Nationaløkonomisk Tidsskrift bd. 144 (2006), side 304-325
Lars Haagen Pedersen og Marianne Frank Hansen
Artikel, 2006
Abstract
Millionen - bagsiden af den danske flexicurity model
i Jørn Henrik Petersen og Klaus Petersen(eds.): 13 løsninger for den danske velfærdsstat, Syddansk Universitetsforlag, 2006.
Stine Bosse, Peter Højland og Lars Haagen Pedersen
Bogbidrag, 2006 (se nedenfor for arbejdspapir)
Velfærdsreformer og tilpasningsstrategi
Samfundsøkonomen 2006:3, 2006
Torben M. Andersen og Lars Haagen Pedersen
Artikel, juni 2006
Abstract
Replik til Christen Sørensen: Velfærdskommisionens slutrapport
Samfundsøkonomen 2006:3, 2006
Torben M. Andersen og Lars Haagen Pedersen
Artikel, juni 2006
Abstract
Replik til Jesper Jespersen
Samfundsøkonomen 2006:3, 2006
Lars Haagen Pedersen og Poul Schou
Artikel, juni 2006
Abstract

Arbejdspapirer

Millionen - bagsiden af den danske flexicurity model
2006:2 [DREAM]
Stine Bosse, Peter Højland og Lars Haagen Pedersen
Arbejdspapir, 2006
Financial Restraints in a Mature Welfare State - The Case of Denmark
2006:1 [DREAM]
Torben M. Andersen og Lars Haagen Pedersen
Arbejdspapir, maj 2006
Abstract
Til toppen af siden

2005 og ældre

Rapporter

Indvandrere, offentlige udgifter og finanspolitisk holdbarhed
Arbejdsgruppen om Byrdefordelingsmæssige Konsekvenser
Lars Haagen Pedersen, Martin B. Knudsen, Anders Due Madsen, Poul Schou, Morten Lobedanz Sørensen, Michael Andersen og Peter Stephensen
Rapport, oktober 2004
Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv
Analyserapport
Velfærdskommissionen
Rapport, maj 2004
Offentlige udgifter, finanspolitisk holdbarhed og indkomstfordeling blandt fremtidens pensionister
Lars Haagen Pedersen og Peter Stephensen
Rapport, februar 2003
Indvandring, integration og samfundsøkonomi
Tænketank om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark
Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration
Rapport, oktober 2002
Befolkningsudvikling, integration og økonomisk politik
Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark
Lars Haagen Pedersen
Rapport, oktober 2002
Arbejdsmarkedsrapport 2001
Kapitel 2
Dansk Arbejdsgiverforening
Rapport, september 2001
Danmark som foregangsland - Et bæredygtigt pensionssystem
Regeringen
Rapport, januar 2000

Artikler

Immigration, Integration and Fiscal Sustainability
Journal of Population Economics
Poul Schou
Artikel, oktober 2005
Abstract
Invandring og integration - Betydning for samfundsøkonomi og det offentlige budget
Samfundsøkonomen 2004:1, 2004
Lars Haagen Pedersen
Artikel, februar 2004
Abstract
Indvandringens betydning for den offentlige økonomi
Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed nr. 1, 2004
Lars Haagen Pedersen
Artikel, februar 2004
Fiscal Sustainability and Generational Burden Sharing in Denmark
Nordic Journal of Political Economy, 2002
Svend E. Hougaard Jensen, Ulrik Nødgaard og Lars Haagen Pedersen
Artikel, 2002 (se nedenfor for arbejdspapir)
Abstract
EU’s Østudvidelse og Dansk økonomi
Nationaløkonomisk Tidsskrift 140 (2002): 252-274
Anders Due Madsen og Morten Sørensen
Artikel, November 2002
Abstract
Velfærdseffekter ved skattesænkninger i DREAM
Nationaløkonomisk Tidsskrift 139 (2001): 298-315
Anders Due Madsen og Lars Haagen Pedersen
Artikel, 2001 (se nedenfor for arbejdsspapir)
Abstract
Langsigtsmultiplikatorer i ADAM og DREAM - en sammenlignende analyse
Nationaløkonomisk Tidsskrift 139 (2001): 147-165
Lars Haagen Pedersen og Martin Rasmussen
Artikel, 2001 (se nedenfor for arbejdspapir)
Abstract
Klassiske kontra intertemporale AGL-modeller
Samfundsøkonomen 2001:2, 2001
Lars Haagen Pedersen
Artikel, februar 2001
Earned Income Tax Credit in a Disaggregated Labor Market with Minimum Wage Contracts
i Harrison, Hougaard Jensen, Pedersen og Rutherford (eds.): Using Dynamic General Equilibrium Models for Policy Analysis, North-Holland 2000
Lars Haagen Pedersen og Peter Stephensen
Bogbidrag, 2000 (se nedenfor for arbejdspapir)
Abstract
A CGE Analysis of the Danish 1993 Tax Reform
i Bergeijk, Sinderen and Vollard (eds.): Structural Reform in Open Economies, Edward Elgar 1999
Martin B. Knudsen, Lars Haagen Pedersen, Toke Ward Petersen, Peter Stephensen and Peter Trier
Bogbidrag, 1999 (se nedenfor for arbejdspapir)
Abstract
Wage Formation and Minimum Wage Contracts
i Andersen, T. M., S. E. H. Jensen og O. Risager (eds.): Macroeconomic Perspectives on the Danish Economy, Macmillan Press, 1999.
Lars Haagen Pedersen, Nina Smith (CLS) og Peter Stephensen
Bogbidrag, 1999 (se nedenfor for arbejdspapir)
Abstract
Introduktion til CGE-modeller
Nationaløkonomisk Tidskrift 135 (1997): 113-134
Toke Ward Petersen
Artikel, 1997 (se nedenfor for arbejdspapir)
Abstract

Dokumentation

DREAMs regionale befolkningsfremskrivning til år 2040
Metode og resultater
Andreas Koch, Peter Stephensen og Poul Schou
DREAM dokumentation, december 2004
DREAMs landsdækkende befolkningsfremskrivning til år 2100
Metode og resultater
Andreas Koch, Peter Stephensen og Poul Schou
DREAM dokumentation, november 2004
DREAMs befolkningsfremskrivning fordelt på amter til år 2040
Metode og resultater
Tobias Ejnar Markeprand og Peter Stephensen
DREAM dokumentation, november 2003
DREAMs disaggregerede befolkningsfremskrivning til år 2100
Metode og resultater
Tobias Ejnar Markeprand, Peter Stephensen og Lars Haagen Pedersen
DREAM dokumentation, oktober 2003
DREAMs befolkningsfremskrivning fordelt på amter til år 2040
Historisk analyse, metode og resultater
Tobias Ejnar Markeprand og Peter Stephensen
DREAM dokumentation, juni 2003
DREAMs disaggregerede befolkningsfremskrivning til år 2100
Metode og resultater
Peter Stephensen og Lars Haagen Pedersen
DREAM dokumentation, november 2002
Effects of Trade and Market Integration in a Small Open Economy - A Dynamic CGE Approach
Anders Due Madsen and Morten Sørensen
Dokumentation, april 2002
DREAMs disaggregerede befolkningsfremskrivning til år 2100
Metode og resultater
Peter Stephensen
DREAM dokumentation, juli 2001
Dokumentation af Excel-pakken til DREAM
Martin B. Knudsen
Dokumentation, december 1999
Befolkningsfremskrivningen i DREAM
Dokumentation af fremskrivning i "Befolkning og valg", 1999:15
Toke Ward Petersen
DREAM dokumentation, december 1999
A CGE Analysis of the Danish Ageing Problem
Lars Haagen Pedersen, Peter Stephensen and Peter Trier
Dokumentation, maj 1999
Danish Rational Economic Agents Model - DREAM, Version 1.2
Martin B. Knudsen, Lars Haagen Petersen, Toke Ward Petersen, Peter Stephensen and Peter Trier
Dokumentation, juli 1998

Noter og foredrag

Introduction to Numerical Optimization Methods and Dynamic Programming using C++
Toke Ward Petersen
Note, juni 2001
Egenskaber ved specificerede funktioner Cobb Douglas, CES og Nested CES
Økonomisk Institut, Københavns Universitet
Lars Haagen Pedersen
Note, 2. Version, februar 1998
Imperfekt konkurrence på vare- og arbejdsmarkedet
Økonomisk Institut, Københavns Universitet
Lars Haagen Pedersen
Note, november 1996

Arbejdspapirer

Poor parents, rich children? - A hundred years of distribution
2005:1 [DREAM]
Poul Schou, Daniel le Maire and Steen Jørgensen
Arbejdspapir, oktober 2005
Abstract
Economic consequences for Denmark of EU Enlargement
Anders Due Madsen and Morten Lobedanz Sørensen
Konferencepapir præsenteret på ECOMOD Bruxelles, Juli 2002
Abstract
Ageing, Immigration, and Fiscal Sustainability
Lars Haagen Pedersen
Arbejdspapir, marts 2002
Indvandringens betydning for velfærdsstaten
Lars Haagen Pedersen og Anders Due Madsen
Arbejspapir, januar 2002
The Optimal Level of Progressivity in the Labor Income Tax in a Model with Competitive Markets and Idiosyncratic Uncertainty
2001:6 [DREAM]
Toke Ward Petersen
Arbejspapir, september 2001
Abstract
Interest Rate Risk over the Life-Cycle: A General Equilibrium Approach
2001:5 [DREAM]
Toke Ward Petersen
Arbejdspapir, september 2001
Abstract
Indivisible Labor and the Welfare Effects of Labor Income Tax Reform
2001:4 [DREAM]
Toke Ward Petersen
Arbejdspapir, september 2001
Abstract
General Equilibrium Tax Policy with Hyperbolic Consumers
2001:3 [DREAM]
Toke Ward Petersen
Arbejdspapir, juli 2001
Abstract
Fiscal Sustainability and Generational Burden Sharing in Denmark
2001:1 [DREAM]
Svend Erik Hougaard Jensen, Ulrik Nødgaard og Lars Haagen Pedersen
Arbejdspapir, maj 2001
Abstract
Velfærdseffekter ved skattesænkninger i DREAM
2000:5 [DREAM]
Anders Due Madsen
Arbejdspapir, december 2000
Abstract
Har vi råd til velfærdsstaten?
2000:4 [DREAM]
Lars Haagen Pedersen og Peter Trier
Arbejdspapir, december 2000
Abstract
Langsigtsmultiplikatorer i ADAM og DREAM - en sammenlignende analyse
2000:1 [ADAM-DREAM]
Lars Haagen Pedersen og Martin Rasmussen
Arbejdspapir, maj 2000
Abstract
Earned Income Tax Credit in a Disaggregated Labor Market with Minimum Wage Contracts
1999:3 [DREAM]
Lars Haagen Pedersen og Peter Stephensen
Arbejdspapir, november 1999. En kortere version af papiret er publiceret i Harrison, Hougaard Jensen, Pedersen og Rutherford (ed.): Using Dynamic General Equilibrium Models for Policy Analysis, North-Holland 2000
Abstract
A CGE Analysis of the Danish 1993 Tax Reform
1998:6 [DREAM]
Martin B. Knudsen, Lars Haagen Pedersen, Toke Ward Petersen, Peter Stephensen and Peter Trier
Arbejdspapir, oktober 1998. En kortere version er publiceret i Bergeijk, Sinderen and Vollard (eds.): Structural Reform in Open Economies, Edward Elgar 1999
Abstract
Dynamic calibration of a CGE-model with a demographic application
Martin B. Knudsen, Lars Haagen Pedersen, Toke Ward Petersen, Peter Stephensen and Peter Trier
Arbejdspapir, oktober 1998
Wage Formation and Minimum Wage Contracts
1998:5 [DREAM]
Lars Haagen Pedersen, Nina Smith (CLS) and Peter Stephensen
Arbejdspapir, april 1998
Abstract
An introduction to CGE-modelling and an illustrative application to Eastern European Integration with the EU
1998:4 [DREAM]
Toke Ward Petersen
Arbejdspapir, september 1997. Papir version ikke tilgængelig
Abstract
Introduktion til CGE-modeller
1998:3 [DREAM]
Toke Ward Petersen
Arbejdspapir, oktober 1997. Papirversion ej tilgængelig. En kortere version er publiceret i Nationaløkonomisk Tidskrift 135 (1997) pp. 113-134
Abstract
Til toppen af siden