Andreas Østergaard Iversen
Specialkonsulent, cand. polit.
asv@dreammodel.dk
tlf. 61 96 85 23

Arbejdsopgaver ved DREAM

Andreas arbejder med udvikling af den økonomiske model DREAM.

Interesser

CV

Februar 2012
Ansat som fuldmægtig ved DREAM.
Januar 2012
Cand. polit., Københavns Universitet.
2007-2012
Bachelorfuldmægtig, ADAM.
2010
The London School of Economics and Political Science.
2009
Ba. polit., Københavns Universitet.
2003
Matematisk-samfundsfaglig student, Hjørring Gymnasium.